Českomoravská FATIMA

S FATIMOU A SVATOU ANEŽKOU 1989-2019 - a nyní 12. - 13. 11. 2021

  • Přidáno: 10.11.2021   |   134 čtení / zobrazení

Výzva ke všem: V pátek 12. 11. 2021 při programu Fatimské vigilie se slavením mše svaté v 18 hod. budeme propojeni s našimi otci biskupy v Římě. Budeme spojeni při slavení mše svaté - před 2 lety votivní ke sv. Janu Pavlu II. (12.11.2019 - národní svatoanežská pouť u sv. Petra ve Vatikánu) a se sobotou 12. 11. 1989, kdy byla sv. Anežka Janem Pavlem u sv. Petra ve Vatikánu svatořečena.

Kdo můžete, přijeďte v sobotu 13. 11. 2021

Začínáme v 8.30 hod. modlitbou sv. růžence a v 9 hod. mše sv. na úmysly džbánu milosti a následně pak zásvětný průvod areálem sv. Jana Pavla II.

Od 8.30 hod. bude zpovídat P. Ľubor Schlossár, který po ukončení průvodu bude celebrovat pravidelnou sobotní mši sv. ke cti sv. Anežky (v 10.30hod.)

Cukrárna i Pastýř se na vás také těší.

Stojí za to přijet osobně a pozvat i blízké.....

Žehná vám Mons. Pavel Dokládal

Českomoravská Fatima Koclířov