Českomoravská FATIMA

Slavnost fatimských pasáčků v Koclířově

  • Přidáno: 17.02.2019   |   326 čtení / zobrazení
Svátek svatého Františka a svaté Hyacinty  z Fatimy oslavili v národním centru Českomoravské Fatimy v Koclířově vedoucí všech 17 regionálních center Fatimského apoštolátu ČR společně s důvěrníky mariánského hnutí a kněžími při děkovné mši sv., na kterou navazovala společná adorace díků, chval i proseb za poslání Fatimského apoštolátu ve světě a v našich diecezích. Královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, který slavnostní bohoslužbě předsedal, se také jako host společně s generálním vikářem P.Janem Pasekou účastnili zasedání stálé a správní rady Fatimskeho apoštolátu, kde na základě nových stanov hnutí schválených ČBK přijali přítomní pověřovací dekrety ke službě a poslání hnutí v Církvi i společnosti. Fatimské děti tak poselství Panny Marie přináší dnešnímu světu s velkou nadějí a misijní silou v zasvěcení i smíru za urážky, rouhání a lhostejnost nás všech vůči nekonečné Boží lásce.