Českomoravská FATIMA

Slavnost svaté Hyacinty a Františka Marto v Českomoravské Fatimě v Koclířově

  • Přidáno: 17.02.2020   |   200 čtení / zobrazení

V národním centru WAF - Fatimského apoštolátu v ČR na poutním místě v Českomoravské Fatimě v Koclířově probíhá slavení storočí svaté Hyacinty Marto. Vlastní liturgická památka je spojena s výročím úmrtí - tedy před 100 lety - 20. února 1920.

Hlavní slavnostní bohoslužbě a celodennímu programu Fatimy v neděli 16. 2. 2020 předcházel celodenní program v sobotu především pro vedoucí a zástupce 17 regionů WAF v ČR ve spojení skupinou 46 členů WAF v ČR, kteří mají podle Stanov statut důvěrníka -volitele.

Jednání předsedal národní prezident WAF v ČR ve spojení se členy Stálé a Správní rady hnutí. Jednání bylo zakončeno slavením mše sv. ke cti sv. Josefa, patrona WAF v kostele sv. Josefa v Koclířově - osadě Hřebeč nad tunelem R35.

Z hlavního jednaní byl pořízen zvukový záznam, který je k dispozici zde:

Setkání FA 1. část

Setkání FA 2. část

Setkání FA 3. část

Podobně jako zvukový záznam z roku 2018, který je možné si poslechnout také zde.

WAF v ČR má své hlavní poslání v šíření evangelia a zjevení Boha v Ježíši Kristu. Toto poslání je totožné s posláním každého katolického křesťana, tak jako poslání samotného mystického Těla Kristova - římskokatolické universální církve.

Současně mariánské hnutí Fatimy ustanovené Svatým Stolcem šíří a zpřítomňuje v českých a moravských diecézích v jednotlivých regionech a především v národním centru aktualizační zjevení ve Fatimě v letech 1916 a 1917 a následně v této souvislosti v letech 1925-26 a 1929.

WAF v ČR působí v ČR od svého ustanovení (1990) již 30 let a ČM Fatima v Koclířově byla požehnána královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem (1995) již před 25 let.

Po celou tuto dobu úzce spolupracuje s pastoračním střediskem královéhradecké diecéze Novým Adalbertinem a zde ustanoveným poutním centrem biskupství královéhradeckého jehož ředitelem je současný národní prezident WAF v ČR s pastorační asistentkou Hankou Frančákovou. Díky této spolupráci již více jak 20 let se WAF v ČR významnou měrou podílí na zajišťování naprosté většiny národních poutí a akcí pořádaných ČBK a bihk.

V poslední době v roce víry Národní pouť do Svaté země (2013), NEK 2015, Národní pouť do Fatimy 2017 a národní pout do Říma 2019.

V letošním roce jsme vyzvání ke koordinaci účasti ČR na MEK v Budapešti a jubilea arcibiskupa Karla Otčenáška.

WAF v ČR se připravuje na mimořádný dar - postavení kopie „Capelinha“ - hlavního svatostánku z Fatimy, který - bude-li schválen - bude postaven v Koclířově jako centrum Fatimy pro bývalé země postkomunistických zemí střední Evropy.

Dále se připravují podklady k definitivnímu rozhodnutí (dojde k němu nejpozději do konce pololetí) zda Fatimský apoštolát společně s bihk a sdružením firem ve vlastnictví členů správní rady realizují projekt Lucie, střediska pro institut třetího věku s kapacitou 90 - 150 klientů.

Vedoucím regionů a nepřítomným (převážně pro nemoc) z řad důvěrníků bude zaslána písemná podrobná zpráva s výzvou o aktivní připojení k poslání a činnosti mariánského hnutí Fatimy, což je naprosto nezbytné.

Všem posíláme z těchto oslav velké vzájemné požehnání a poděkování, které jedině Panna Maria může proměnit skrze odměnu Lásky své a jejího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.

Mons. Pavel Dokládal, prezident WAF v ČR

Dáno v pondělí 17. 2. 2020 v ČM Fatimě v Koclířově

Fotogalerie zde