Českomoravská FATIMA

SPOLEČNÝ PROGRAM PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SYMPOZIA A INAUGURACE V KOCLÍŘOVĚ VE DNECH 31.8.-3.9.2023

  • Přidáno: 15.08.2023   |   744 čtení / zobrazení

SPOLEČNÝ PROGRAM PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY SYMPOZIA A INAUGURACE V KOCLÍŘOVĚ VE DNECH 31.8.-3.9.2023

1.den čtvrtek 31. 8. 2023 

od 14-18 hod. Přednášky sympozia – Mše svatá - večeře

2.den pátek 1. 9. 2023 

9-12 hod. a 14-17 hod. Přednášky a program sympozia

18 hod. Mše svatá – 20 hod. Adorace a celonoční program

Adorace – modlitby - sv. růženec – požehnání nového Svatostánku

3.den sobota 2. 9. 2023 HLAVNÍ DEN POSVĚCENÍ A INAUGURACE CAPELINHY REGIONU ZEMÍ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY

9-9.40 hod. Příprava - setkání:

a) biskupové, generální vikáři, vyšší řeholní představení, členové kapituly přímo v hlavní budově a kostele ČM Fatimy

b) kněží, jáhnové, asistence, krojovaní –všechny prostory a zázemí farního kostela za kulturním domem naproti centra ČM Fatimy

c)  hlavní hosté v salonku Kulturního domu

9.45 hod. Společné uvedení hlavních hostů ze salonku Kulturního domu přímo na čestná místa v Capelinhe (150m)

9.45 hod. odchází z farního kostela liturgický průvod

9.55 hod. vychází s kostela ČM Fatimy - závěr liturgického průvodu biskupové a delegáti biskupských konferencí a společně celý liturgický průvod odchází za zpěvu litanií loretánských do Capelinhy (80 m)

10 hod. slavnostní zahájení liturgie:

Přivítání, představení delegátů a čestných hostů, mše svatá s posvěcením Capelinhy a inaugurace - symbolické předání 13 zemím - zástupcům biskupských konferencí regionu zemí střední a východní Evropy

14.30 hod. Mariánská akademie s předáním ocenění a poděkování všem spolu-tvůrcům Capelinhy

Pravidelný odpolední program 1. mariánské soboty:

16 hod. Recitál ke cti sv. Filomény - farní kostel

17 hod. Pontifikální mše svatá na hlavní tribuně areálu sv. Jana Pavla II.

4.den neděle 3. 9. 2023 – 22. neděle v mezidobí

Hlavní program 10.15 hod. procesí s Pannou Marií do Capelinhy, modlitba sv. růžence

11 hod. hlavní mše svatá.

Po skončení procesí s Pannou Marií k památníku Anděla Míru - zde modlitba za mír na Ukrajině a na celém světě. Te Deum a zakončení sympozia.

Doplňující informace:

1. Při příjezdu do Koclířova ve dnech středa-čtvrtek-pátek 30.8. - 1.9.2023, rezervované parkování přímo před hlavní budovou a kostelem ČM Fatimy

2. Ubytování: Recepce, přímo v hlavní budově -1 poschodí

3. Stravování: snídaně v kavárně přímo naproti pokojů v hlavní budově, obědy a večeře naproti v restauraci Kulturního domu - v sobotu v restauraci a salonku restaurace Fatima.

4. Každý večer připravujeme pro delegáty a hosty nabídku doprovodných programů, společenská setkání, aj.

Pro ty, kdo přijíždějí na hlavní den, v sobotu 2. 9. 2023 -  Parkování zajištěno pořadateli, doprovod podle skupiny:

A - přímo do kostela - zákristie hlavního domu 

B - přímo do farního kostela a přilehlých míst k občerstvení 

C - do salonku Kulturního domu

LITURGICKÉ OBLEČENÍ:

Kněží a jáhnové: s sebou vlastní albu a štolu bílé barvy

Biskupové pouze vlastní albu a mitru simplex (štola a ornát bude připraven pro otce biskupy a delegáty biskupských konferencí)

HLAVNÍ HOSTÉ: 

J.E. Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius ČR

J.Em. kardinál Dominik Duka OP

J.E. Mons. Jan Vokál, biskup diecéze královéhradecké

P. Carlos Cabecinhas, rektor sanktuária ve Fatimě, Portugalsko

Nuno Prazerés, generální sekretář WAF Domus Pácis, Portugalsko

Prof. Américo Pablo Lópéz Ortiz, Portoriko

Prof. Štěpán Maria Filip OP

Biskupové a delegáti biskupských konferencí 13 zemí střední a východní Evropy

Zástupci politického, kulturního a veřejného života ČR a zahraničí

Informace: recepce, tel. č. 731 646 800

GPS: (49°46´01. "N 16°32´27.3 "E)