Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

SV. FILOMÉNA - JEJÍ BRATRSTVO OBNOVENO V KOCLÍŘOVĚ

  • Přidáno: 14.01.2021   |   382 čtení / zobrazení

V neděli 10. 1. 2021 ve svátek narození sv. Filomény, poprvé v přímém přenosu na náš web při mši sv. v 11 hod. byla slavnostně obnovena činnost Bratrstva sv. Filomény a to ve farním kostele sv. Jakuba a sv. Filomény v Koclířově, který je na základě rozhodnutí papeže Řehoře XVI. ustanoven poutním místem sv. Filomény v polovině 19tého století.

Vlivem mimořádných událostí především druhé světové války, odsunu převážné části původního obyvatelstva Koclířova německé národnosti a následně komunistickým převratem v roce 1948 a novými údajnými poznatky celé univerzální církve úcta k této světici upadala a v Koclířově na přelomu tisíciletí se situace vyhrotila natolik, že bylo již vydáno demoliční rozhodnutí a to z bezpečnostních důvodů žalostného stavu kostela a celého areálu sv. Filomény.

V té době majitelky kláštera v Koclířově-Školské sestry sv. Františka vedené tehdy představenou Miladou Kopeckou nejprve klášter pronajaly církevnímu hnutí -mariánskému Fatimskému apoštolátu, který působil při děkanství sv. Martina v Třebíči a následně pak po několika letech, se rozhodli klášter s celým areálem darovat Fatimskému apoštolátu v ČR.

Mimořádnými a často nadpřirozenými zásahy se pak uskutečnila kromě činnosti hnutí, také obnova celého farního kostela a poutního areálu sv. Filomény, rozšíření její úcty i bratrstva na Slovensko a nyní jako poslední závěrečný krok - BYLA OBNOVENA ČINNOST BRATRSTVA FILOMÉNY.

Přikládáme malou fotoreportáž z této události, kterou jsme mohli uskutečnit i ve velmi ztížených podmínkách pandemie koronaviru 10. 1. 2021.

Mezi prvními novými členy zapsanými do knihy Bratrstva sv. Filomény jsou především členové WAF ČR - Fatimského apoštolátu v ČR, protože obnova úcty je bezprostředně spojena s činností WAF, a to na základě rozhodnutí prezidenta hnutí prof. Americo Pablo Lopéze Ortiz ze 3. 10. 2020, kdy sv. Filoménka je určena za patronku hnutí v ČR.

Znovu připojujeme k této zprávě podmínky ke vstupu do bratrstva sv. Filomény a historické zakotvení je popsáno podrobně na liště - sv. Filoména na našem webu.

Přijímání nových členů do bratrstva sv. Filomény bude probíhat vždy 1x do měsíce a to bude přímo u jejího trůnu ve farním kostele v Koclířově na I. soboty v 15.30hod., nebo písemnou žádostí zaslanou na recepci a připojení k obřadu on-line, který bude nově s celým programem každé I. soboty přenášen v 15.30hod. on-line na našem webu.

Prosíme vás všechny, který tuto zprávu zachytíte o její rozšíření mezi své blízké a zvláště ty, kteří nemají internet a již téměř rok jsou kvůli pandemii téměř odříznutí nejen od života církve, ale také od poslání WAF v ČR.

PODMÍNKY ČLENŮ

FOTOGALERIE ZDE