Českomoravská FATIMA

Svatá Filoména - naše mocná přímluvkyně

  • Přidáno: 20.04.2021   |   501 čtení / zobrazení

V Koclířově u Svitav se nachází poutní kostel sv. Jakuba Staršího a sv. Filomény. V 19. století se o rozšíření úcty k této světici zasloužil P. Antonín Ivo Kukla. Je zde vystavěna křížová cesta ve výklencích hřbitovní zdi kolem kostela, na které jsou výjevy ze života sv. Filomeny. Socha svaté Filomeny je uložena pod hlavním oltářem. V Koclířově se od roku 1845 začaly konat velké poutní slavnosti.

I v současnosti je tato obec a farnost spojena s úctou ke sv. Filoméně. Zúčastnit se můžete níže uvedených pobožností a akcí konaných k větší cti a slávě sv. Filomény a jejího nebeského Ženicha.

  1. Pravidelné pobožnosti ke sv. Filoméně konané vždy na 1. mariánské soboty v měsíci s přijetím nových členů do bratrstva sv. Filomény (podmínky vstupu zde)
  2. Pravidelné úterní modlitební setkání u sv. Filomény v 13:30 hod. s modlitbou korunky ke cti sv. Filomény na společné úmysly
  3. Slavnostní dny spojené se sv. Filoménou
  • 10. ledna: narození sv. Filomeny
  • 25. května: svátek nalezení ostatků
  • 10. srpna: svátek její mučednické smrti 1. nebo 2. neděle v srpnu: poutní slavnost (Koclířov u Svitav)

a

Nově také vyšla kniha: Svatá Filoména - naše mocná přímluvkyně, kterou lze objednat na emailu: recepce@cm-fatima.cz, tel. 731 646 800. Prodejní cena knihy je 98,-kč.

Více o sv. Filoméně se dočtete zde

Modlitby ke sv. Filoméně naleznete zde

Předměty úcty ke sv. Filoméně jsou dostupné zde