Českomoravská FATIMA

Svaté růžence z České republiky míří do Indie

  • Přidáno: 12.05.2020   |   508 čtení / zobrazení

Na svátek sv. Mikuláše byly symbolicky požehnaný a odeslány do Indie sv. růžence, které darovali lidé z celé České republiky v rámci druhého ročníku aktivity „(RŮŽE)NEC PRO PANNU MARII.

Tato aktivita se konala od května do října tohoto roku a lidé z celé naší země i se zapojením farností či duchovních společenství darovali a zasílali stovky růženců, z nichž se konala v růžencovém měsíci říjnu výstava v národním centru Fatimského apoštolátu v Koclířově u Svitav v kapli sv. Jana Pavla II. s názvem ORBIS UNUS ORANS - MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT. Zhlédnout bylo možné růžence z různých koutů a mariánských svatyní celého světa i naší země. Vystaveny byly růžence z nejrůznějších materiálů a barev včetně např. ručně pleteného sv. růžence nebo největšího a nejmenšího sv. růžence. V měsíci říjnu pak výstavu obohatily i sv. růžence od dětí z náboženství, které vyrobili např. sv. růženec z recyklovaného papíru či z balónků a celý růžencový měsíc pak byl zakončen světelným růžencem ze svíček.

Mezinárodní rada Světového apoštolátu Fatimy pro letošní rok zvolila jako nejvhodnější místo pro zaslání sv. růženců Indii, kde právě sv. růžence byly zaslány a kde budou rozdány těm, kdo svůj růženec nemají a tím se bude i naplňovat motto Světového apoštolátu Fatimy v ČR i zmíněné výstavy - ORBIS UNUS ORANS - MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT. V loňském roce byly zaslány růžence do Nigérie. Již nyní se těšíme na zpětnou vazbu z Indie i na 3. ročník této aktivity. 

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA 2. ROČNÍKEM V ROCE 2021

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA 1. ROČNÍKEM V ROCE 2020

3. ROČNÍK SE USKUTEČNÍ V TERMÍNU KVĚTEN - ŘÍJEN 2021

Během celého roku, ale zvláště v mariánských měsících květnu a říjnu jsme častěji vyzýváni k modlitbě svatého růžence. Modlíme se jej často za naše osobní či všeobecné úmysly, jako je např. volba správného rozhodnutí, dar zdraví apod. Modlili jsme se však už někdy svatý růženec s úmyslem odčinit urážky, rouhání a lhostejnosti, kterých se dostává Neposkvrněnému Srdci Panny Marie?

Nyní k tomu máme příležitost. Fatimský apoštolát v ČR i letos zve k druhému ročníku aktivity (RŮŽE)NEC PRO PANNU MARII.  Panna Marie ukázala 10. prosince 1925 sestře Lucii z Fatimy své Neposkvrněné Srdce ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním a nevděkem. Touto modlitbou odčinění tak můžeme konat smírné skutky a pomyslné trny tak odstraňovat.

Ve slově růženec je taktéž ukryto slovo růže. Místo růže tak můžeme Panně Marii darovat tuto modlitbu a svůj růženec také zároveň předat jako svůj dar Panně Marii. Darované růžence budou použity pro výstavu na poutním místě v Českomoravské Fatimě v Koclířově s názvem „ORBIS UNUS ORANS – MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT“. Následně pak budou růžence zaslaný do předem vybrané chudé země světa, kde pak mohou také  posloužit jako dárek pro ty, kteří svůj růženec nemají a budou za toto obdarováni vděčni. I  oni pak mohou dát svůj „dar“ Panně Marii a tak můžeme naši modlitbou propojit celý svět.

Růžence můžete kdykoliv přinést nebo zaslat (i s vaším dopisem či svědectvím) jako jednotlivec, rodina, farnost či společenství na adresu:

Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, 569 11

Koordinátor: Bc. Václav Kašík, email: vaclav.kasik@cm-fatima.cz

V Koclířově dne 29 . 4. 2021

PLAKÁTEK ZDE