Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

SVATODUŠNÍ „POHLAZENÍ“ OD OTCE PAVLA

  • Přidáno: 09.05.2024   |   204 čtení / zobrazení

Dnes 40. den jsme s Ježíšem na Hoře Olivetské a jdeme s Pannou Marií do Večeřadla.
Děkuji vám všem, kdo jste, ať jste kdekoliv s námi v apoštolátu Panny Marie Fatimské. Děti a rodiny, mladí a senioři, z blízka i daleka. Jsme vděčni za „podporu nebe“, kterou vnímáme zcela nově z Orlové přes Františka. Blízkost našich „eRek“, která i nyní je tak povzbudivá. Naše regiony, které se k nám hlásí a přijíždějí na do Cova da Koclířov – na místo, kde stojí kopie Capelinhy - kaple postavené na místě zjevení v Cova d´Iria. A my zase přijíždíme k nim, do jejich večeřadel a modlitebních společenství v regionech. V době, kdy se tak silně prosazuje neomodernismus v intelektuální fascinaci pod rouškou antiklerikalizmu, s vděčností za dar nebes, kdy je tak blízko nás upřímná víra a láska k Panně Marii Fatimské našeho zástupce papeže Františka, apoštolského nuncia, J. E. arcibiskupa Jude Thaddeuse Okolo.

Jak je požehnané, že právě on, ale i mnozí z vás osobně s námi prožijete Večeřadlo před Letnicemi při vigilii 12. 5. v 18:00 hod. a s DĚTMI EUCHARISTIE den 107. výročí v pondělí 13. 5. dopoledne v čase hlavního programu v Cova d´ Iria.

Na samotný začátek, těsně po Letnicích, putujeme do Medžugorje.

Všem vám v Duchu a Lásce Ježíše žehnám s růžencem v rukou a vybízím vás. Nebuďme sami. Buďme s Bohem kolem Capelinhy, ve stále ZŘETELNĚJŠÍ OÁZE Panny Marie - Matky Církve spolu s Ježíšem Kristem – nejvyšším a věčným Veleknězem.

Váš emeritus, ale stále otec Pavel Dokládal