Českomoravská FATIMA

SVĚTOVÁ ADORACE V SOBOTU 20.11.2021 PŘED SLAVNOSTÍ KRISTA KRÁLE

  • Přidáno: 16.11.2021   |   98 čtení / zobrazení

Skrze ohnisko Mezinárodního Eucharistického kongresu v Budapešti vrcholící Eucharistickým procesím od Parlamentu na Náměstí hrdinů 11. - 12.9.2021 a nedělní bohoslužbou Statio Orbis, vedenou papežem Františkem, propojujeme se také my v ČR skrze Eucharistii s celým světem. A tak, jako jsme byli spojeni v září přímo v Budapeští, i nyní  jsme spojeni, na závěr církevního roku před slavností Krista Krále v sobotu 20.11.2021.

Naše poutní centrum a středisko Českomoravské Fatimy v Koclířově na hranicích Čech a Moravy i s těmi, kteří v září organizačně připravili možné zapojení věřících z ČR svou účastí na hlavním programu v Budapešti, a to na pokyn diecézního biskupa Mons. Jana Vokála, který je současně při ČBK delegátem pro Eucharistické kongresy za ČR.

Hradec Králové - poutní centrum a centrum mariánského hnutí WAF ČR

Koclířov - poutní kostel sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské:

Sobota 20. 11. 2021 - zahájení adoračních hodin v 8 hod. Zakončení ve 12 hod. Možnost internetového propojení s dalšími centry v diecézích Čech a Moravy: Praha, Hradec Králové, Liberec, Veselí nad Lužnicí, Domažlice – Rokycany, Teplice - Ústí nad Labem, Svitavy, Jeseník, Ostrava, Český Těšín-Jablunkov, Opava, Kroměříž, Vlčnov-Slovácko, Brno, Hodonín-Kyjov, Třebíč.

Odpolední propojení od 16-19hod. ve spojení s poutí v závěru roku sv. Josefa v kostele sv. Josefa na Hřebči v duchovním propojení v modlitbách za zemřelé v poutním kostele sv. Filomény a sv. Jakuba - v internetovém propojení s uvedenými centry.

Ve všech těchto centrech se připojují v modlitbě sv. růžence ve svých domovech a společenstvích.

Pavel Dokládal, Světový apoštolát Fatimy v ČR

KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE, KRISTUS VLÁDNE VŠEM!