Českomoravská FATIMA

V Koclířově byl odhalený nový relikviář sv. Jana Pavla II.

  • Přidáno: 08.05.2017   |   17 čtení / zobrazení
Na 1. květnovou sobotu sídelní biskup královehradecký Mons. Jan Vokál slavnostně požehnal novému relikviáři a kapli sv. Jana Pavla II. v Koclířově.
Nový relikvář zhotovil mistr Trubač. Nový relikviář je darem Františka Ševečky a jeho spolupracovníků. Pán Bůh zaplať!

Vysvětlení autora mistra Trubače k relikviáři:
SRDCE JE PROSTOR PRO SETKÁNÍ
 
,,MISTR ŘÍKÁ: DEJ MI SVÉ SRDCE ! ,, (SRV.PŘ 23,26 )
TÉMATEM SRDCE SE ZABÝVÁ PÍSMO STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA , MYSTICI ,BÁSNÍCI , LIDOVÁ MLUVA NÁRODŮ . VŠICHNI MLUVÍ O SRDCI ČLOVĚKA . TAM JE JEHO STŘED , JEHO HLAVNÍ ČINNOST . ČLOVĚK JE TAKOVÝ JAKÉ JE JEHO SRDCE . LÁSKA SÍDLÍ V SRDCI . ,, DEJ MI SVÉ SRDCE ,, TOTO VOLÁNÍ SLYŠELI VE SVÉM POSLÁNÍ . ŘEČ JE O DVOU MUŽÍCH . SV. JANU PAVLU II . 1.SLOVANSKÉM PAPEŽI NA PETROVĚ STOLCI , KTERÝ ODHALIL DUCHOVNÍ JEDNOTU EVROPY SLOŽENÉ ZE DVO VELKÝCH TRADIC : ZÁPADU A VÝCHODU  A VELKÉM ČESKÉM TEOLOGOVI A STARCI TOMÁŠI KARDINÁLU ŠPIDLÍKOVI  , KTERÉHO JSEM KRÁTCE OSOBNĚ ZAŽIL NA VELEHRADĚ A V CENTRU ALETTI V ŘÍMĚ . OTEC ŠPIDLÍK JE PRO MNE NEVYČERPATELNOU STUDNICÍ INSPIRACE . ZJEVENÍ OBRAZŮ SLOVEM . PŘÍMÉHO DOTEKU SLOVA VÍRY A KRÁSY , KTERÁ SPASÍ TENTO SVĚT .
VE SVĚTLE PRAVDY USILOVAL O PRŮNIK MEZI RŮZNÝMI POHLEDY LIDÍ NA ŽIVOT . OSOBNÍ POSTOJE A NÁZORY LIDÍ VYTVÁŘÍ PROSTOR PRO DIALOG .  V PŘÍPADĚ RŮZNÝCH NÁZORŮ  KLADL OTEC ŠPIDLÍK DŮRAZ NA TO CO LIDI SPOJUJE .
OSOBNÍM HESLEM PANA KARDINÁLA ŠPIDLÍKA  BYLO ,, Z CELÉHO SRDCE ,, A JEHO ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM BYLO SRDCE ČLOVĚKA  A SLOVANSKÁ TEOLOGIE . VE CHVÍLÍCH NEROZHODNOSTI VŠE SVĚŘOVAL PANNĚ MARII VE FATIMĚ . PO ZVOLENÍ KARDINÁLEM JEL DO FATIMY PODĚKOVAT .
 
,, DEJ MI SVÉ SRDCE ,, DEJ MI TO CO JE TVŮJ PŮVOD  , CO JE TVŮJ STŘED , ŘÍDÍCÍ PRINCIP TVÉHO ŽIVOTA , TVŮJ RYTMUS CITOVÝ , ROZUMOVÝ , PRAMEN TVÉHO BYTÍ ...
PROROK ŘÍKÁ : ,, NAŠEL JSEM SVÉ SRDCE ,, JAKÝ JE TO OBJEV , SVÉ SRDCE NIC MENŠÍHO NEŽ SRDCE . JÁDRO SVÉ OSOBNOSTI ...NĚCO CO BY SE DALO SROVNAT S HOŘÍCÍM KEŘEM , S KEŘEM , KTERÝ SE NESPÁLÍ .
MÁME OČI , UŠI A OSTATNÍ SMYSLY  K TOMU , ABYCHOM PŘIŠLI DO STYKU S VIDITELNÝM SVĚTLEM , S LIDMI . BOHA VŠAK VIDÍ JENOM TI , KDO MAJÍ ČISTÉ SRDCE (SRV. MT 5,8 ) DUCH SVATÝ SÍDLÍ V SRDCI ČLOVĚKA ( SRV. GAL 4,6 ) MODLITBA JE POZDVIŽENÍ SRDCE K BOHU .
 
SV.SERAFIM SAROVSKÝ  ROZVÍJÍ NA PRVNÍ POHLED JEDNODUCHOU MYŠLENKU . STAČÍ PRÝ UDĚLAT POKOJ VE SVÉM SRDCI A TÍM SPASÍ ČLOVĚK TISÍCE OSTATNÍCH .
ZCELA UNIKÁTNÍ A NEZASTUPITELNOU ROLI HRAJE SRDCE VE VÝCHODNÍ KŘESŤANSKÉ TRADICI ( COŽ JE ZDE V KOCLÍŘOVĚ ) KDE ,,ČISTÉ SRDCE JE PŘÍMO PŘÍBYTKEM BOŽÍM ,,
PODLE TEOFANA ZATVORNIKA ,, SRDCE UDRŽUJE ENERGII VŠECH SIL  DUŠE I TĚLA ... JE ZŘÍDLEM VŠECH LIDSKÝCH SIL DUCHA , DUŠE , SIL ŽIVOČIŠNÝCH I TĚLESNÝCH .
 
ZPŮSOB , KTERÝM SE DÁ UMĚNÍ POZOROVAT A ČÍST NÁM MŮŽE PŘIBLÍŽIT POJEM SLOVA PRAVDA VE VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ EVROPĚ
podle studie PAVLA ALEXANDROVIČE florenského se latinsky pravda řekne veritas a je to něco skrytého v co věříme .
pro evropskou civilizaci odpovídá POJMU pravdY řecké slovo aletheia . letos je skryté a aletheia je něco co se odkrylo , co bylo objeveno . na  objevu stojí západní civilizace . pravdivé je to co jsme objevili . objevujeme spoustu exaktních věd . jsou to však mrtvé vědomosti . 
slovansky - staroslovansky- se pravda řekne istina a znamená to něco co dýchá . slované jsou přesvědčeni že pravda musí být něco živého , něco co dýchá co žije . život je důležitější než jakékoliv formy než jakákoliv logika . je to stále nový způsob vidění věcí  . vidět věci ne jako mrtvé , ale jako živé . 
 
RELIKVIÁŘ :
RELIKVIÁŘ SV.JANA PAVLA II. JE TŘETÍ SOCHOU VE KTERÉM SE VĚNUJI TÉMATU SRDCE . PRVNÍ SOCHOU BYLA KOVANÁ,,BRÁNA SRDCE ,, V OSTRAVSKÉM STUDIU TELEPACE A DRUHOU JE PROCESNÍ KŘÍŽ VE FARNÍM KOSTELE V BRUNTÁLU , KDE KŘÍŽ JE USAZEN V SRDCI .
RELIKVII  SV.JANA PAVLA II. JSEM OSADIL V RELIKVIÁŘI , KTERÝ SVÝM TVAREM PŘIPOMÍNÁ SRDCE JÍMŽ PROCHÁZEJÍ OHNIVÉ PLAMENY . SAMOTNÁ RELIKVIE , KTEROU TVOŘÍ VLASY SV. JANA PAVLA II. JE VSAZENA DO KULIČKY A JE ZAVĚŠENA V PROSTORU JAKO VISUTÝ SVORNÍK V KLENBĚ SRDCE . KULIČKA ZDE   PERSONIFIKUJE ZDROJ SVĚTLA .  SRDCE JE PROSTOR PRO SETKÁNÍ . PLAMENY PROCHÁZEJÍCÍ SRDCEM JSOU ČÁSTEČNĚ OTISKEM BYLINY JITROCELU KOPINATÉHO . NA KLENBĚ SRDCE JSEM POUŽIL FRAGMENTY MODLITBY SV.JANA PAVLA II. , KTERÉ JSOU POZVÁNKOU K PŘÍBĚHU ZVANÉM FATIMA . U PATY RELIKVIÁŘE JE ZAKOMPONOVANÝ MALÝ MOTÝL . JE TO SYMBOL VKŘÍŠENÉHO JEŽÍŠE KRISTA . VÝKLENEK VE KTERÉM JE RELIKVIÁŘ OSAZEN JE ZVÝRAZNĚN RELIÉFEM SV. JANA PAVLA II.  , FRAGMENTY MODLITEB  A LIPOVÝMI LISTY . TYTO LISTY MAJÍ TVAR SRDCE . LÍPA JE OBRAZEM SLOVANSKÝCH NÁRODŮ , KTERÉ SE VYZNAČUJÍ CITLIVOSTÍ SRDCE . ROSTLINNÝ  RELIÉF PODTRHUJÍ  PRVNÍ  SLOVA  PANNY MARIE , KTERÁ PRONESLA PŘI ZJEVENÍ K DĚTEM VE FATIMĚ
,, NEBOJTE SE ,, . TATO SLOVA ČASTO POUŽÍVAL  I  SV.JAN PAVEL II.
TENTO RELIKVIÁŘ JE PŘÍSLIBEM ŽIVÉHO ZLATA A JE OBRAZEM NEBESKÉHO JERUZALÉMA KAM SMĚŘUJEME . RELIKVIÁŘ JE ZJEVENÍM DALEKÉHO CÍLE , K NĚMUŽ NEOMYLNĚ SPĚJE NAŠE POUŤ . DUŠE K NĚMU UPNUTÁ ZAČNE ZAKOUŠET TLUKOT SRDCE BERÁNKA , KTERÝ BYL OBĚTOVÁN , ALE NYNÍ SEDÍ VE SLÁVĚ NA NEBESKÉM TRŮNU . JE PRAMENEM TVŮRČÍHO SVĚTLA . SPOJENÍ NEBE A ZEMĚ JE VĚTŠÍ NEŽ JSME SCHOPNI TUŠIT .