Českomoravská FATIMA

Velikonoce v Koclířově

  • Přidáno: 14.04.2021   |   114 čtení / zobrazení

Přinášíme Vám ve fotografiích ohlédnutí za slavením Velikonoc v Koclířově.  Po obřadech Zeleného čtvrtku, následovala na Velký pátek křížová cesta s rodinami v areálu sv. Jana Pavla II. V 15 h. jsme pak prožili velkopáteční obřady s uctíváním svatého kříže, zahájením novény k Božímu milosrdenství i s nočním bděním u Božího hrobu. Bílá sobota se protkla s 1. mariánskou sobotou a dopolední ticho u Božího hrobu tak vyplnil svou přednáškou laický misionář Václav Čáp. V 17 hod. jsme pak slavili slavnou vigílii Zmrtvýchvstání Páně.  Na Boží hod velikonoční mohli věřící přijít na dvě dopolední mše svaté i s žehnáním pokrmů.

V pátek 9. 4. byl zahájen víkend Božího milosrdenství a to ve spojení s Fatimou, horou Butkov a Krakovem. Také jsme se mohli blíže seznámit se sestrou Eliškou Pretschnerovou, jejíž beatifikační proces připravuje sestra Zdislava a Lucie. Svátek Božího milosrdenství i s žehnáním obrazů Božího milosrdenství tak, jak Pán Ježíš sdělil sestře Faustyně, završil tento celý, mimořádně požehnaný, velikonoční oktáv.

Děkujeme všem, kteří se svou osobní přítomností či modlitebním spojením podíleli na slavení těchto Velikonoc a všem přejeme do celého roku Světlo, které nám Zmrtvýchvstalý Kristus svou smrtí na kříží přinesl.

Fotogalerie zde