VÝHLED A POUTĚ S FATIMSKÝM APOŠTOLÁTEM V ROCE 2020

  • Přidáno: 11.04.2018   |   2830 čtení / zobrazení

PO DOBU KARANTÉNY VYHLÁŠENÉ VLÁDOU SE NEMOHOU REALIZOVAT ŽÁDNÉ POUTĚ, DUCHOVNÍ OBNOVY A PROGRAMY ČM FATIMY V KOCLÍŘOVĚ, ROVNĚŽ POUTĚ A PROGRAMY NA ÚZEMÍ ČR ANI V ZAHRANIČÍ. IHNED PO UKONČENÍ KARANTÉNY UVEŘEJNÍME AKTUÁLNÍ PROGRAM CELÉ NAŠI ČINNOSTI. DO TÉ DOBY VYUŽÍVEJME VYUČOVÁNÍ PŘES INTERNET KAŽDOU STŘEDU OD 8.30 A OPAKOVÁNÍ KAŽDÝ PÁTEK OD 20.00 HOD.

POUTĚ V ČR

- Výročí 100 let od narození otce arcibiskupa Karla Otčenáška (13.4.1920)

V sobotu 18. 4. 2020 v 15.00 hod. bude jeho dlouholetý generální vikář a pomocný biskup Mons. Josef Kajnek sloužit mši sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí v Hradci Králové a v kázání jeho nejbližší spolupracovník papežský prelát Mons. Josef Socha připomene odkaz této osobnosti.

Následně ve Velkém sále Nového Adalbertina bude uvedeno hudebně dramatické pásmo VÍRA JE MŮJ PEVNÝ HRAD o Karlu Otčenáškovi v podání členů Divadla Jesličky Josefa Tejkla a smyčcového orchestru Smiling String Orchestra ze ZUŠ Střezina HK.

Hlavní zahájení slavení roku Karla Otčenáška připravujeme na výroční den jeho úmrtí, na sobotu 23. 5. 2020 

PROGRAM:

SOBOTA 23. KVĚTNA 2020, DEN VÝROČÍ ÚMRTÍ ARCIBISKUPA KARLA OTČENÁŠKA

10.00 hod. Pontifikální mše svatá · Hlavní celebrant: primas český a arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka OP.

Po bohoslužbě v katedrále s pozdravy hlavních hostů bude následovat slavnostní otevření exteriérové výstavy o Karlu Otčenáškovi a pojmenování zahrad – jižních teras jeho jménem, což bude trvalým připomenutím této osobnosti Církve a vlasti a čestného občana města Hradec Králové.

V kostele Panny Marie proběhne tichá modlitba a adorace za naši Církev a vlast i s požehnáním posledního dílu Kamínků, vydávaných coby svědectví života Karla Otčenáška, mj. se vzpomínkami rodné sestry Anny Spudilové, sestry Marty, biskupa Jana a dalších, kteří zaznamenali úžasná a milá svědectví, jež v budoucnu mohou přispět v procesu jeho možné beatifikace.

více na : www.karelotcenasek.cz

- V sobotu 25. 4. 2020 v 10.00 hod. hlavní pouť ke sv. Vojtěchovi na Libici a zahájení celoroční novény za nová duchovní povolání

Z domácích poutí tradičně počítáme s účastí na Velehradě, pouť nemocných a rodin nejspíše 18. 7. 2020 do Jablonného ke sv. Zdislavě,  národní pouť ve Staré Boleslavi 28. 9. 2020 a 3. listopadová sobota – pouť do Prahy k Pražskému Jezulátku

Poutě regionů WAF ČR do Koclířova u příležitosti 25. výročí otevření Českomoravské Fatimy - sledujte kalendář aktivit

POUTĚ DO ZAHRANIČÍ

- V sobotu 27. června 2020 pouť Fatimského apoštolátu na Turzovku (snad vyřeší dopravu pro ty, co nemohou vyjít tradičně pěšky)

- 2-denní pouť na Slovensko: pondělí 10. 8. 2020 ráno odjezd z Koclířova, přes Olomouc na poutní místo Butkov, zde společná duchovní obnova, přenocování a ráno 11. 8. 2020 - na hlavní den sv. Filoménky a její svátek na Spišské Podhradí - zde poutní program. Návrat domů ve večerních hodinách.

- Mezinárodní Eucharistický kongres - Budapešť / Maďarsko - 13.- 20. 9. 2020. - aktualizace podrobných informací zde

- 21. 9. - 27. 9. 2020 Pouť do Medjugorje

- 25. - 30.10. 2020 Letecká pouť do Fatimy

- 14. - 18. 11. 2020 - Pouť na Maltu (po stopách sv. apoštola Pavla, celodenní duchovní obnova se slavením RHEMA) (letecky)

- Pouť do Svaté země 26. 11. – 3. 12. 2020