Českomoravská FATIMA

Výroční mariánská konference v Koclířově 5.-8.10.2023

  • Přidáno: 09.09.2023   |   475 čtení / zobrazení

Ave Maria+Josef! 

PRO NÁS VŠECHNY - CHVÁLA PÁNU - PANNĚ MARII A KAŽDÉMU Z VÁS (NÁS) - CAPELINHA ŽIJE!

Pokusím(e) se o maximální stručnost-přehlednost:

Výroční, v pořadí již 33. mariánská konference WAF ČR - první s novou prezidentkou Hankou

KOCLÍŘOV 5. - 8.ŘÍJNA 2023

1. PODĚKOVÁNÍ KAŽDÉMU Z VÁS A SPOLEČNÉ SDÍLENÍ: čtvrtek 5.10.2023 v 18 hod. mše sv. a v 19 hod. - Pizza večer – nádvoří. Zkušenosti hodnocení s večeří pro všechny na poděkování.

2. FORMACE  - MODLITBA - ADORACE:

I. pátek 6. 10. 2023
Bloky 9-12 a 15-17 hod.
v 18 hod. mše sv. a po ní obnova slibu pro každého v Capelinhe a celonoční adorace

 3. již 336. - I.MARIÁNSKÁ SOBOTA – PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ - 7.10.2023

Mše sv. v 10.30 hod. v Capelinhe na úmysly poutníků
11.45 sv. Filoménka – ve farním kostele – možnost obnovení zásv. slibu, oblečení hnědého škapulíře, připojení k Fatimskému apoštolátu
14 hod. přednáška Mons. Jana Paseky, generálního vikáře královéhradecké diecéze
15 hod. modlitba v Capelinhe - Srdce pro Evropu

16.15 hod. sv. růženec v Capelinhe (rezervace úmyslů na recepci)
17 hod. mše sv. v Capelinhe případně v kostele - Mons. Jan Paseka

 4. VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ STÁLÉ A SPRÁVNÍ RADY WAF ČR A DŮVĚRNÍKŮ – VOLITELŮ

    Sobota 7. 10. 2023 v 15 hod. – posluchárna - nejvyšší poschodí ve středisku ČMFA

 5. NEDĚLE - ZÁVĚR KONFERENCE
výroční den zasvěcení 3. tisíciletí sv. Janem Pavlem II. - Řím 8. 10. 2000

Farní mše sv. v 9 hod.
v 11 hod. mše sv. v Capelinhe - Te Deum - závěr konference - obnova zasvěcení světa Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

POKYNY:
delegáti konference z titulu pověření - tedy závazné účasti - mají ubytování zdarma - jen je nutné si jej včas rezervovat na recepci (vedoucí regionů a zástupci, členové stálé a správní rady a důvěrníci)

Kromě 5. 10. Večeře (od Hanky a P. Pavla) si každý může objednat stravu v restauraci KD – pí. Prchalová - může zprostředkovat recepce - Liduška. Objednávky jsou závazné a jídlo musí se vyzvednout.

Před námi je nová cesta s Pannou Marii v krizovém období ve společnosti i církvi, avšak s Pannou Marií i jejím znamením, Capelinhou regionu střední a východní Evropy. Vítáme každého i nové zájemce pro službu a poslání. Na konferenci vždy 1x ročně je možné přihlásit se za nového důvěrníka-volitele.

S důvěrou, odvahou, pokorou a vděčností

Hanka Frančáková a Pavel Dokládal

a celá ČM Fatima v Koclířově