Českomoravská FATIMA

VZPOMÍNKA NA P. PETRA DOKLÁDALA

  • Přidáno: 20.10.2022   |   266 čtení / zobrazení

Otec Petr zemřel 23. 10. 2020. S našimi rodinami na něj vzpomeneme o tomto víkendu. Bude zde bohatý program pro ministranty z Dolního Újezdu, a v neděli také křest Andrejky Kulhanové v 9 hodin. Poté i mše sv. za naši farnici a jubilantku paní Kösslerovou v 11 hodin. Tento den, také končí Fatimská novéna, před odletem do Fatimy na General Assembly a za PZ ČBK v Králíkách.

I vloni jsme měli requiem při prvním výročí úmrtí p. Petra, a to 30. 10. 2021. Chceme si jeho odkaz připomenout i letos. Příští neděli 30. 10. 2022 bude mše sv. v 9 hodin jako vždy v kostele Fatimy a také v 11 hod. u sv. Filoménky ve farním kostele za P. Petra Dokládala, zemřelou maminku, rodinu a za všechny drahé zemřelé. Po mši sv. před 12 hod. půjdeme k hrobu otce Petra a následně bude výkrop všech hrobů na hřbitově.

Další program bude na slavnost Všech svatých v úterý 1. 11. v 8 hodin ve Fatimě a v 18 hodin ve farním kostele. Na dušičky bude mše svatá ve středu 2. 11. v 8 hodin ve farním kostele a po celodenní adoraci pak v 18 hodin ve Fatimě.

Následující I. sobota – celý víkend bude ve spojení se sestrami kongregace Božího milosrdenství a s novým programem. Jak jej uvádíme také zde příloze. Těšíme se na Vás tento víkend, či další víkendy, nebo kdykoli. Ubytování aj. rádi pro vás zajistíme.

PŘÍLOHA: PROGRAM I. MARIÁNSKÝCH SOBOT