Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

WAF ČR - Fatimský apoštolát dostal velký dárek od Ježíška k vánocům

  • Přidáno: 17.12.2018   |   648 čtení / zobrazení

Na Fatimský den 13. 12. 2018 jsme obdrželi definitivní schválení nových stanov mariánského hnutí Fatimy v ČR našim zřizovatelem Českou biskupskou konferencí.

Platnost ustanovení a poslání samostatné církevně - právní osoby potvrdil odbor církví při Ministerstvu kultury ČR.

Oba dokumenty, jak Stanovy, tak výpis z Rejstříku evidovaných právnických osob z MK najdete v přílohách.
 

Doplňujeme konkrétní jména

Národní prezident a statutární orgán: Pavel Dokládal

Stálá rada: Ing.Hana Frančáková, Mgr.Lenka Palkovičová roz. Ferbyová, Martin Palkovič, Bc.Václav Kašík, David Lipovský.

Správní rada: František Ševečka, JUDr. Petr Cech, Mgr. Přemysl Růžička, Josef Petráš, Ing.Hana Frančáková, Mgr.Lenka Palkovičová, Martin Palkovič, Bc.Václav Kašík, Ing. Libuše Tesaříková, Ludmila Staňková, Marie Šrajerová.

Statut důvěrníka byl udělen na výroční konferenci WAF ČR 46 členům Fatimského apoštolátu v ČR.
 

Společné setkání důvěrníků s vedoucími a zástupci vedoucích jednotlivých 17-ti regionů se uskuteční v ČM Fatimě v Koclířově ve dnech 14 - 17. 2. 2019. Při tomto setkání pak v sobotu 16. 2. 2019 proběhne úvodní zasedání Správní rady, při kterém proběhne volba předsedy Správní rady.

Kodex církevního práva a nový občanský zákoník v ČR určuje právní zakotvení našeho poslání a působení jako součást římsko-katolické církve v ČR na základě ustanovení WAF - Světového apoštolátu Fatimy.
 

Tento náročný krok jsme mohli zrealizovat i díky vaši podpoře a velmi prosíme o vaši podporu ve vlastním působení a vzájemném spojení s národním centrem Českomoravskou Fatimou v Koclířově.
 

Mons. Pavel Dokládal,národní president

ČM Fatima Koclířov 13.12.2018

STANOVY WAF ČR

VÝPIS Z REGISTRU MK ČR