Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Z NÁRODNÍ KONFERENCE WAF ČR 3. - 6. 10. 2019

  • Přidáno: 11.10.2019   |   171 čtení / zobrazení

Výroční konferenci jsme zahájili ve čtvrtek 3.10.2019, slavením mše svaté v 18 hod. koncelebrovanou oběma našimi kněžími, Mons. Pavlem Dokládalem, prezidentem WAF ČR a P. Zdeňkem Šilhánkem, farním vikářem v Koclířově a duchovním správcem v Opatově. Po mši sv. následovalo velmi srdečné posezení a sdílení při večeři v restauraci Fatima. Nádherné společenství i s dataprojekcí a vzpomínkou na vše, co jsme prožili v roce 2018 a na letošní léto. 

V pátek nás čekala pouť ke sv. Josefovi na Hřebeč, k Mariánskému sloupu u rybníka, formační program se členkou mezinárodní rady WAF Hankou Frančákovou. Večer jsme se připojili svatou hodinou k mezinárodnímu dni modliteb „Děti Eucharistie“ s modlitbami za dar míru. Celonoční adorace byla příležitostí ke ztišení, naslouchání i duchovní přípravě na den 1. mariánské soboty.

Hlavní den konference odpovídal počasí, které bylo v říjnu 1917 při zjevení Panny Marie v Cova d´Iria. Bylo to náročné, ale i díky širokému srdci a velkému úsměvu našich hlavních hostů, Mons. Charlese Daniela Balvo a Jean-Sylvain Emiena a vyčerpávající službě všech Fatimáků z Koclířova i mnoha pomocníků, byly stovky poutníků a účastníků programu výroční mariánské konference velmi spokojeni a duchovně obdarováni.

Při hlavním jednání konference po požehnání otce nuncia president WAF ČR Pavel Dokládal a člen Správní rady Fatimského apoštolátu JUDr. Petr Cech seznámili přítomné se zamýšleným projektem, připravit v Koclířově vlastní soukromý projekt Lucie, kde by mohlo být postaráno i ve spolupráci s VZP o naše seniory, kteří budou zapojeni do Fatimského institutu třetího věku.

O této záležitosti pak obsáhle jednala Správní rada WAF ČR. Jakmile budou k dispozici podrobnější informace, zveřejníme je především na stránkách našeho webu.

Prozatím je to první informace a vybízí nás k modlitbě na tento úmysl.

Konference byla zakončena slavením nedělní mše svaté a závěrečným Te Deum u Anděla ČR.

Konferenci pozdravil i náš otec biskup Jan Vokál a povzbuzením byla také povzbudivá slova otce kardinála Dominika Duky.

Obdrželi jsme i poselství z Portorika, které uvádíme v originálu i českém překladu.

Český překlad zdravice Prof. Américo Pablo López z Portorika:: 

Posílám pozdravení v tento mimořádný den slavení první soboty, jíž předsedá jeho Excelence, monsignor Charles D. Balvo, papežský nuncius v České republice a Mons. Pavel Dokládal, představený Národního centra Světového apoštolátu Fatimy a účastníci. Úcta prvních sobot v měsíci se smírným svatým přijímáním na smír, úcta Boha skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie je zapomenutou částí poselství Fatimy, které má tu milost, vyprosit světu mír, obrácení mnoha hříšníků a milost Jednoty a Posíly pro UNIVERZÁLNÍ CÍRKEV PROTI VNITŘNÍM NESHODÁM PROTI NÁSTUPCE PETRA. To je impozantní duchovní zbraň v těchto dnech k dosažení slibeného triumfu – vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie .

Církev musí objevit tento velký příslib Neposkvrněného Srdce Panny Marie k překonání současných krizí.

Kéž vás Neposkvrněné Srdce Panny Marie stále uvádí do přítomnosti Ježíše Krista. Amen.

Americo Pablo Lopez Ortiz, mezinárodní prezident světového apoštolátu ve Fatimě.

5.10.2019, ve spojení s přípravami 2. regionálního kongresu Světového apoštolátu Fatimy v Samoi

Zdravice Prof. Américo Pablo López Ortiz, mezinárodní prezident WAF - anglicky