Českomoravská FATIMA

ZÁSADNÍ STANOVISKA K ČINNOSTI FARNOSTI A WAF ČR - KOCLÍŘOV V DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ROKU 2021

  • Přidáno: 24.11.2021   |   283 čtení / zobrazení

ZÁSADNÍ STANOVISKA K ČINNOSTI FARNOSTI A WAF ČR - KOCLÍŘOV

V DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ROKU 2021

Tato stanoviska vydává statutár obou uvedených právnických osob na základě platných epidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR a zveřejněných ČBK a BiHK na patřičných webových stránkách www.cirkev.cz, www.bihk.cz  

A) Hlavní poslání – bohoslužby - udílení svatých svátostí - modlitba

V době adventní a vánoční bude zachováno hlavní poslání obou uvedených právnických osob dle pravidelného týdenního pořádku, doplněného o měsíční a vánoční akce, a to ve třech liturgických prostorách: kostel sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské, kostel sv.Filomény a sv.Jakuba, kostel sv.Josefa, a to jak pro každého farníka – občana - člověka, který zachová dané bezpečností hygienické předpisy a nenarušuje nevhodným chováním průběh bohoslužeb. Nezjištuje se ani jeho bezinfekčnost, politická či náboženská příslušnost aj. To platí v případě pouhé účasti na bohoslužbách. V případě přijímání svatých svátostí platí kritéria vyžadována předpisy katolické církve (členství aj.)

Mimo osobní účast je umožněna i účast on-line při bohoslužbách skrze přímé přenosy na www.cm-fatima.cz, kdykoliv a odkudkoliv. Tyto však nemohou splňovat pro katolické křesťany (všichni pokřtění) osobní účast na pravidelných nedělních a svátečních bohoslužbách a přijímání svatých svátostí (sv. zpověď a sv. přijímání) pro ty, kdo nemají zdravotní či jiné vážné omezení.

B) Specifické bohoslužebné programy WAF ČR, plynoucí ze stanov Světového apoštolátu Fatimy-Fatimského apoštolátu v ČR

První mariánské soboty s „Růžencem pro ČR“, Fatimské dny s vigilií každého 13. v měsíci:

Bohoslužebné programy jsou neměnné a budou zachovány a realizovány v době adventní a vánoční beze změny. Osobní účast je stejná jako v bodu A - tedy bez omezení.

ZÁVĚR: 

Z uvedeného tedy jasně vyplývá, že obě právnické osoby (římskokatolická farnost a WAF ČR) nemají možnost, důvod ani oprávnění, jakkoliv své základní služby rušit, omezovat, odvolávat či jinak upravovat. Proto i jakékoliv dotazy o možné účasti kohokoliv i účasti hlavních hostů jsou bezpředmětné. Protože na všechny bohoslužby je vstup volný, bez vstupenek či jiných rezervací, řeší svou účast každý sám a osobně.

VYBAVENOST ČM FATIMY:

Je mimořádná a nadstandartní a umožňuje v kostele ve spojení s kaplí, posluchárnou a dalšími prostorami poutního domu účast i těm, kteří uvítají maximální nadstandartní odstupy od ostatních účastníků, ve všech podlažích WC, při individuálním udílení svátosti smíření dodržení maximálního odstupu a izolace mezi knězem a penitentem (ten kdo se zpovídá).

UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY:

Řídí se platnými předpisy hygieny, proto zájemci kontaktujte předem naši recepci

Ideálně e-mailem s uvedením všech kontaktů, i telefonického, k dořešení a registraci Vaší objednávky-žádosti. E-mail: recepce@cm-fatima.cz

___________________________________________________________

Drazí bratři a sestry v Kristu a Marii se sv. Josefem, svatými pasáčky, sv. Filoménou a sv. Janem Pavlem II. (hlavní patroni WAF ČR). Pomalu končí již druhý rok pandemiie a 3.3., kdy budu děkovat, dá-li Pán za 70 let života, vstoupíme už do třetího roku...

V pondělí 13.12. 2021, na Fatimský den, budeme „vítat“ a následně žehnat knihu z nakladatelství Flétna: „VŠECHNO MOHU....Fil 4,13“, která popisuje a mapuje osobní svědectví i v čase, kdy bylo těžko, tak jako je těžko i nyní.

Dnes náš nový budoucí premiér Prof.Fiala vyzval celý národ, abychom se naučili s pandemií žít a nečekali až sama odjede...bude s námi ještě dlouho (ta rudá dřív tvrdila, že na věčné časy...). Proto přijměte TOTO ZÁSADNÍ STANOVISKO: tak jako vy(my) musíte (musíme) žít, tak musí žít i díky nám/vám a s námi/vámi i Českomoravská Fatima v Koclířově.

Požehnaný Advent a s radostí z prvního příchodu Krista – Vánoc, dobrou přípravu na jeho druhý - a pro nás především osobní - příchod Krista.

Žehná vám všem, v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal, váš duchovní otec a současně statutár farnosti Koclířov a Fatimského apoštolátu v ČR

Českomoravská Fatima Koclířov, o Červené středě 24. 11. 2021