Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝROČNÍ KONFERENCE WAF ČR

  • Přidáno: 05.10.2020   |   345 čtení / zobrazení

Regiony WAF :

Účast vedoucích a zástupců regionů:

Praha, Ostrava, Český Těšín, Opava, Vlčnov, Hodonín, Brno, Svitavy, Hradec Králové, Liberec, sekce mladých-rodin WAF

Regiony bez účasti: Valašské Meziříčí (zast.členem rady Václav Kašík a Ludmila Fekarová a Zdeňka Mikušová z děkanských center Hranice a Vsetín) Třebíč, Jeseník, Ústí nad Labem-Teplice, Veselí nad Lužnicí, Domažlice, Kroměříž

Vedoucí a zástupci regionů: z celkového počtu 18 bylo přítomno 11 regionů.

Děkujeme všem, kteří dokázali i přes objektivní či subjektivní potíže se osobně podílet na přípravě a průběhu jedné z nejvýznamnějších Výročních konferencí Fatimského apoštolátu ČR a 3.10.2020 na společném slavení v pořadí 300. první mariánské soboty od otevření poutního místa a národního centra WAF v Českomoravské Fatimě v Koclířově před 25 lety v roce 1995 mons. Karlem Otčenáškem, biskupem královéhradeckým.

Vedení WAF ČR:

Národní prezident: Mons. Pavel Dokládal

Stálá rada: Ing. Hana Frančáková, Mgr. Lenka Palkovičová, Martin Palkovič, Bc. Vávlav Kašík, David Lipovský

Správní rada:

Předsedkyně: Ing. Hana Frančáková

Členové: Mgr. Lenka Palkovičová, Martin Palkovič, Bc. Václav Kašík, JUDr. Petr Cech, Mgr. Přemysl Růžička, Josef Petráš, Ing. Libuše Tesaříková, Marie Šrajerová, Ludmila Staňková.

Omluven: František Ševečka, člen Správní rady.

Důvěrníci WAF:

byli osobně přítomni všichni. Pouze 2 členové se omluvili, ale tato konference nebyla volební, proto neproběhlo samostatné zasedání důvěrníků. Všichni ale byli účastni samotného programu konference WAF ve dnech 1. 10. – 5. 10. 2020.

Hlavní hosté konference WAF:

Sídelní biskup královéhradecký J.E. Mons. Jan Vokál, kněží.

Hosté ze Slovenska se nemohli osobně konference účastnit - pouze on-line při přímém přenosu.

Hlavní pozdravy:

Prof. Américo Pablo López Ortiz, mezinárodní prezident WAF –  jmenování sv. Filomény patronkou Fatimského apoštolátu v ČR.

Ing. Anton Barcík, generální ředitel Povážských cementáren - Ladce a hlavní stavitel Sanktuária Božího Milosrdenství na hoře Butkov. Předal základní kámen pro Capelinhu východní Evropy z hory Butkov.

Celkový počet účastníků národní konference WAF ČR: 400 osob

Vzhledem k situaci pandemie výhradně z diecézí Čech a Moravy. Účast oproti předchozím rokům byla 40%, což je na vyhrocenou situaci pandemie coronaviru mimořádný dar. S vděčností za všechny, kteří nebyli nemocní, nezůstali doma a dle výzvy prezidenta hnutí obsaženém v duchovní slově na říjen a zaslaném všem odpovědným v hnutí se nenechali sami „vyautovat“, tedy nastoupil na „hřiště“ při tomto mimořádně důležitém konání konference WAF ČR.

Stručné shrnutí průběhu:

Čtvrtek 1. 10. 2020

Zahájení v 18 hod. - mše svatá. Následovalo společenské setkání a sdílení.

Pátek 2. 10. 2020

Celodenní program konference zakončený celosvětovou hodinou modliteb za Život - Děti Eucharistie. Celonoční adorace

Hlavní den: 300. první mariánská 3. 10. 2020

Pontifikální koncelebrovaná mše svatá v přírodním areálu sv. Jana Pavla II. s obnovou zasvěcení ČR (první říjnová sobota roku 2017) na tribuně areálu. Procesí se sochou Panny Marie Fatimské. Hlavní celebrant JE. Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký.

U „branky“ - představující místo zjevení Panny Marie v Cova d´ Iria – následovalo požehnání základního kamene Capelinha východní Evropy a zahájení stavby repliky této kaple – otec biskup Jan Vokál.

Zakončení státní hymnou ČR a státní hymnou Slovenska - dechová hudba Řetůvanka

(vzhledem k opatřením v důsledku pandemie koronaviru probíhal přípitek i občerstvení pouze individuálně)

Odpolední mariánská akademie: doprovází Schola Koclířov

Následně požehnání nové knihy Kamínky otcem biskupem Janem Vokálem. Publikaci vydal spolek Saeculum pode vedením PhDr. Ludmily Žlábkové ke storočí arcibiskupa Karla Otčenáška a zahájení trvalé exteriérové výstavy v ČM Fatimě v Koclířově - Život a poslání arcibiskupa Karla.

Svědectví:

Vystoupení s. Zdislavy Noskové a ICLic. Mgr. Lucie Moravcové k výstavě o životě sestry Elišky Pretschnerové, probíhající v hlavním domě Českomoravské Fatimy.

Setkání dětí s katechezí

Modlitební setkání u sv. Filomény:

P. Lubor Schlossár s komunitou Gratia

Pravidelná poutní mše svatá první soboty v měsíci: v kostele sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské – hlavní celebrant P. IClic. Pavel Kopecký, děkan a člen soudního tribunálu brněnské diecéze, dlouholetý šiřitel poselství Fatimy v ČR.

Zakončení dne po společném setkání a večeři modlitbou rozjímavého svatého růžence v kostele ČM Fatimy - Hanka Frančáková

V 16.00 hod. bylo v salonku kulturního domu v Koclířově zahájeno společné zasedání členů Stálé a Správní rady WAF ČR pod vedením národního prezidenta hnutí Pavla Dokládala za účasti všech jmenovaných členů, pouze bez omlouvajícího se Františka Ševečky.

Témata jednání a závěry:

1. Význam - připomenutí hlavních výročí „30-25-300“

2. Vydání pamětní brožury Fatima Koclířov 1990-1995-2020 a pamětní obrázek se zásvětnou modlitbou a modlitbou ke sv. Filoméně. Zhodnocení průběhu regionálních setkání téměř ve všech regionech, některá setkání odložená na říjen, jsou vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu opět odložena.

3. Nadějí pro budoucnost WAF ČR jsou mladé rodiny se svými dětmi, z nichž se velmi zapojuje rodina Hebronova, Kasalova a Ratkošova, velkou blízkost přijala také rodina Kubů a další mladí lidé. Úvaha o stavbě centra pro rodiny ve spojení s WAF.

4. Ekonomická stránka:

a) Zpráva o stavu financí od správce Václava Kašíka - je uspokojivý. Zdárně proběhlo léto, obavy jako u všech z uzavření - všichni odříkají akce při vyhlášeném stavu nouze.

b) Potvrzení dále pokračujícího zaměstnaneckého poměru pastoračních asistentů biskupství HK.

5. Stavba repliky kaple zjevení z Fatimy Capelinha pro východní Evropu.  Byla zahájena postavením branky na místě zjevení a požehnáním základního kamene. Bude následovat především dopracování projektu, stavebního povolení - klíčové je povolení a rozhodnutí církevní hierarchie bylo uděleno a následně výběrové řízení a samotné zahájení stavby.

6. Domov Lucie pro seniory - členové správní rady WAF Petr Cech a Přemysl Růžička založili společnost pro výstavbu penzionu s 120 byty pro seniory. Probíhá řízení o změně územního plánu obce Koclířov pro stavbu na bývalém parkovišti vedle restaurace. Bude ustanoven Institut třetího věku WAF ČR, členové tohoto institutu budou přednostně přijímáni za klienty Domova Lucie. Předpoklad postavení a zahájení provozu za 3-4 roky. Zájemci již nyní se mohou hlásit na recepci ČM Fatimy v Koclířově.

7. Správní rada WAF svěřila Petru Cechovi a Přemyslu Růžičkovi spor s bezprostředními sousedy poutního místa - konkrétně Memoriálu Fatimy a Minutěnky – aleje biskupa Josefa Hloucha - probíhá příprava procesu beatifikace.

Správní rada se obává záměru i s vedením obce Koclířov, aby v bezprostřední blízkosti areálu poutního místa Fatimy nebyla postavena průmyslová hala. Členové Správní rady vedou celý spor podle platných právních předpisů samostatně a do jejich kompetencí vedení WAF ČR nezasahuje.

Závěrečný den - neděle 4. 10. 2020

byl zahájen společnou celosvětovou modlitební hodinou za Život (tato akce se koná ve spojení se všemi zeměmi - vždy 1x ročně na první pátek a první neděli v měsíci říjnu. Následovala mše sv. a závěrečné setkání konference se shrnutím i s osobními svědectvími. Zakončení modlitbou Anděl Páně a Te Deum.

Příští výroční mariánská konference se uskuteční, dá-li Pán:

30. 9. - 3. 10. 2021

Hlavní den konference – první říjnová sobota 2. 10. 2021

Zapsal a společně s krátkou fotoreportáží předává:

Pavel Dokládal

WORLD APOSTOLATE OF FATIMA

Světový apoštolát Fatimy

Fatimský apoštolát v ČR

569 11 Koclířov 195

PDF VERZE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY ZDE

Vybrané foto: Člověk a víra, Václav Kašík