Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Závěrečná zpráva z výročního zasedání Valné hromady WAF ČR - Koclířov 13.2.2023 v 15 hod.

  • Přidáno: 24.02.2023   |   145 čtení / zobrazení

ZPRÁVA Z VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY WAF ČR - KOCLÍŘOV 13. 2. 2023 V 15 hod.

STÁLÁ RADA WAF ČR: účast všech členů

SPRÁVNÍ RADA: účast všech členů kromě Františka Ševečky a omluveného Josefa Petráše

REGIONY WAF ČR:

Zastoupení regionů: Praha, Hradec Králové, Ostrava, Český Těšín, Opava, Valašské Meziříčí, Hodonín, Brno, Svitavy, Kroměříž.

Regiony s omluvou a kontakty bez osobní účasti: Vlčnov, Ústí nad Labem, Liberec, mládež WAF

Regiony bez účasti: Jeseník, Domažlice, Veselí nad Lužnicí, Třebíč

DŮVĚRNÍCI-VOLITELÉ A POZOROVATELÉ: s dostatečným počtem hlasů

SCHVÁLENÝ PROGRAM VALNÉ HROMADY:

PROGRAM:

1. Přivítání přítomných - prezentace členů Stále rady WAF - Správní rady WAF - Důvěrníků WAF, regionálních vedoucích a jejich zástupců - pozorovatelé.

2. Úvodní slovo emeritního prezidenta WAF ČR Mons. Pavla Dokládala

3. Služba a poslání WAF ČR - jednota s novým vedením - mezinárodní radou WAF - společné výzvy v celém světě - v Evropě - v ČR – Ing. Hanka Frančáková

4. Capelinha regionu zemí střední a východní Evropy - realizace III. závěrečné etapy

a) stavební dokončení – Bc. Václav Kašík

b) spirituální poslaní a realizace – Mons. Pavel Dokládal

5. Domov Lucie - aktuální stav realizace – JUDr. Petr Cech a Mgr. Přemysl Růžička

6. Vlastní poslání WAF ČR - význam a vedení modlitebních skupin - poslaní Fatimského apoštolátu v synodálním procesu v katolické církvi - výzvy především pro regionální vedoucí – společně Mons. Pavel Dokládal a Ing. Hanka Frančáková

7. Výhledy do nejbližší budoucnosti – výzvy – podněty v oblasti charismatické - institucionální i materiální

Vstupy všech členů - zvlášť závažné podněty je možné zaslat předem e-mailem, nebo přímo uvést při zasedání.

ZÁVĚRY:

Bod 4a:

Obrazová prezentace celého díla - fotodokumentace - www.capelinha.cz 

Realizace zastřešení: Zadáno opět staviteli - firma Hikele, která realizovala stavbu celé Capelinhy - 2. fáze s dokončením a požehnáním 1. 10. 2022. Podepsaná smlouva na celkové zastřešení s částkou 4,1 mil Kč včetně DPH. Termín dokončení 15. 8. 2023.

Bod 4b:

Teologicko-pastorální dokument (Prof. Américo Pablo López Ortiz) zaslaný bývalému předsedovi ČBK kardinálu Dominiku Dukovi, který byl Stálou radou ČBK zařazen do jednacích materiálů lednového zasedání PZ ČBK v Praze 2023. Po projednání byl schválen text dopisu, kterým se ČBK obrací na předsedy biskupských konferencí 13 zemí střední a východní Evropy společně s pozváním na 2. 9. 2023 do Koclířova.

Přesné znění dokumentů prof. America Pabla Lópeze Ortiz za WAF je uveden v příloze. Doporučujeme je všem členům a zvláště vedoucím regionů k prostudování.

Bod 5:

Členové Správní rady JUDr. Petr Cech a Mgr. Přemysl Růžička nejprve reagovali na obvinění paní Sobotkové (sestra bývalého premiéra) jako investigativní novinářky v týmu pana Klímy, který některé členy WAF ČR znepokojil. Podali vysvětlení a řešení uvedených sporů a potvrdili záměr realizovat v Koclířově stavbu Domova Lucie - penzionu pro seniory s již hotovým projektem, který půjde do stavebního řízení a po schválení započne vlastní stavba s nákladem cca 190 mil Kč. Předseda Správní rady Pavel Dokládal informoval v této souvislosti o jednání biskupa Jana Vokála se starostou obce Koclířov panem Jiřím Tesařem na obecním úřadě v  Koclířově ohledně potřebné směny pozemku mezi obcí a farností, při kterém pan starosta zmínil i podporu obce pro realizaci Domova Lucie s tím, že stavbu neprovádí ani farnost Koclířov ani Fatimský apoštolát, jak se někteří občané domnívají, ale výhradně pouze stavební společnost PPC Group pod vedením JUDr. Petra Cecha a Mgr. Přemysla Růžičky ve společenské a duchovní spolupráci s WAF, který poskytl pouze stavební pozemek na místě dlouhodobě nevyužívaného parkoviště vedle restaurace a penzionu Fatima s dohodou, že za tento převod pozemku obdrží do vlastnictví dva jednopokojové byty KK v Domově Lucie.

Body 6 a 7:

V oblasti materiální - vzhledem k nákladům na dokončenou stavbu Capelinhy a dalšího výdaje v nejbližší době 4,1 mil Kč a nutnosti uhradit nezbytnou realizaci fotovoltaiky a dalším nákladům, naprosto přesahujícím možnosti současných obětavých dárců z řad členů WAF a příznivců je naprosto nezbytné pro vedoucí regionů, důvěrníky a všechny podporovatele pokusit se jakýmkoliv způsobem prezentovat smysl a význam poslaní WAF i samotné stavby Capelinhy, včetně podpory aktivit vlastních farností při poutích do ČM Fatimy, zahraničních poutí WAF ČR a všestranné morální a duchovní podpory.

Výzva v opakovaném pozvání všech odpovědných za WAF v regionech se na jedné straně setkala s velikou podporou, ale na straně druhé také s realitou únavy, nemoci či duchovního „vyhoření“ pro dílo WAF. Často spojené i s objektivním stavem stáří, nedávno řádící epidemie čínské chřipky či i současných důsledků války na Ukrajině, která neúměrně zvyšuje ceny všeho a pro všechny. Jen rozpočet na II. etapu Capelinhy stoupl v realizaci o 115%, což je zcela zdrcující.

Uvědomění si odpovědnosti za pověření církve pro WAF ČR - Fatimksý apoštolát v ČR celé dílo včetně spojení se uvedenými zeměmi je však pro každého závazné.

Velkým povzbuzením je i udělená záštita předsedy vlády ČR prof. Petra Fialy ve spojení s osobním dopisem, ve kterém chápe a vyzdvihuje význam a poslání WAF v mottu ORBIS UNUS ORANS - Modlitba sjednocuje svět - s ujištěním osobní modlitby za toto poslání WAF v kontextu současné situace v Evropě a ve světě. Povzbuzující je i příslib účasti otce kardinála Dominika Duky, který hodlá podpořit i pozvání nového prezidenta ČR Petra Pavla.

Zapsal: Pavel Dokládal

Celkové shrnutí:

Společné setkání bylo rozloženo do tří dnů, podle možností každého pozvaného.

V neděli 12. 2. začalo večerní vigilií, slavením mše sv., světelným průvodem s Eucharistií a požehnáním přímo od oltáře Capelinhy a následným posezením ve videokavárně.

Fatimský den probíhal podle nového současného programu za účasti televizního štábu ČT 1, připravujícího dokument z Fatimského dne a Capelinhy s předběžným termínem vysílání na ČT2 v Křesťanském magazínu v neděli 5. 3. v 11.30 hod. Celý hlavní dopolední program s účastí i našich kněží P. Ľubora Schlossára, P. Pawla Nowatkowského, P. Martina Höniga a P. Petra Krajčoviče byl vyjádřením velké naděje a důvěry v dílo a poslaní Matky Boží Panny Marie v církvi a ve světě. Dopolední program zakončila smírná kající modlitba SRDCE PRO EVROPU, která od 1. 10. 2022 je součástí každé 1I. soboty v měsíci vždy ve 14 hod. a každý Fatimský den, 13. v měsíci v 11:30 hod. s následnou modlitbou bolestných tajemství sv. růžence.

Současně byly stanoveny termíny několika regionálních setkání v regionech WAF ČR. Některé termíny jsou ještě v jednání. Termíny najdete v příloze (2) tohoto zápisu.

Březnové duchovní slovo WAF ČR bude ještě hlouběji zaměřeno na spiritualitu členů ve světle současných událostí.

Využívejme velkého daru společenství, zvláště v této době, zůstávejme propojeni, v modlitbě i společných aktivitách. Především v šíření významu prvních sobot, když se nyní připravujeme na 100. výročí zjevení v Pontevedra. Může to být i naše společná příprava na 2. září letošního roku. Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podporují službu a poslání WAF a stávají se spolutvůrci, a to nejen materiálně, ale rovněž duchovně. Každý den jsme spojeni modlitbou za vás. Capelinha v Koclířově je místem, odkud každého z vás vyhlíží a těší se Panna Maria a každý z nás v Českomoravské Fatimě.

V Kristu a Marii

vaše Hanka Frančáková a společenství ČM Fatimy

Příloha 1. Dokument Prof. Américo Pablo López Ortiz - ke stažení

Příloha 2. Stanovené termíny regionálních setkání: - ke stažení

Dáno v Koclířově dne 24. 2. 2023