Českomoravská FATIMA

Stavba repliky Kaple zjevení

CAPELINHA

VÝCHODNÍ EVROPY

Základní kámen 

ze Skalního sanktuária Božího Milosrdenství  z hory Butkov (Slovensko) požehnal 3. 10. 2020  

J. E. Mons. Jan Vokál sídelní biskup Královéhradecký

a

Své dary na stavbu repliky kaple Zjevení - CAPELINHA můžete poslat na bankovní účet č. 192080577/0300 vedený u ČSOB, variabilní symbol 13051917.

PŘÍPRAVNÁ MODLITBA PRO STAVBU CAPELINHA V AREÁLU ČESKOMORAVSKÉ FATIMY V KOCLÍŘOVĚ

a

FOTOGRAFIE Z POŽEHNÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE 

 

FATIMA 1917                                      KOCLÍŘOV 2020