Národní pouť do Říma
 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF
Spuštěn online přenos z poutního kostela v ČM Fatimě Koclířov

Spuštěn online přenos z poutního kostela v ČM Fatimě Koclířov

Dnes jsme spustili online přenos z našeho poutního kostela. V následujících dnech bude ještě vylepšen zvukový přenos - budeme přenášet zvuk přímo z mikrofonů.
V příštím týdnu bude navýšena rychlost našeho internetového připojení pro přenos a tím umožníme i vysílání ve vyšší kvalitě.
Buďte s námi takto ve spojení! více »

Zasvěcení farností-rozhodnutí PZ ČBK

Zasvěcení farností-rozhodnutí PZ ČBK

Biskup Vlastimil Kročil jako biskup-delegát pro laiky požádal o vyjádření ČBK k podnětu pro zasvěcení farností Panně Marii (ve spolupráci s Fatimským apoštolátem v ČR):
více »

Zasvěcení farnosti Koclířov Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Zasvěcení farnosti Koclířov Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

V neděli 3.prosince 2017 se také koclířovská farnost připojila k ostatním, které se již zasvětily Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a skrze ni Bohu. Na tento den jsme se připravili modlitbou novény, při mši svaté jsme obnovili své křestní sliby a vyslovili společně pod moderací otce Pavla modlitbu zasvěcení - v návaznosti na Svatého otce Františka - 13.5.2017, otce kardinála Dominika - 7.10.2017. Po mši svaté následovalo radostné agapé i zahájení adventně-vánoční soutěže pro děti "Dárek pro Ježíška". Jako Ovoce Jubilea Fatimy pokračuje ještě žehnání a modlitba v rodinách a domech, které nyní navštěvuje Mons. Dokládal. S velkou vděčností za Tvou blízkost, Maria. ... Ó, Maria, z Cova d´Iria, přišla jsi k nám, svoji lásku nám dát... více »

Novéna - příprava k zasvěcení farnosti

Novéna - příprava k zasvěcení farnosti

Přinášíme text novény, vhodný jako příprava před zasvěcením farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Je to veliké ovoce Jubilea a proto se přpojujeme i s našimi farnostmi Koclířov v neděli 3.12.2017 a také farností Opatov v Čechách více »

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU SLAVENÍ JUBILEA FATIMY V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍCH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU SLAVENÍ JUBILEA FATIMY V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍCH

Na říjnovém Plenárním zasedání České biskupské konference v Praze byla předložena závěrečná zpráva o průběhu slavení Jubilea Fatimy v českých a moravských diecézích, doplněna o prosbu, aby jako ovoce slavení Jubilea byly doporučeny tři body, tak jak jsou uvedeny v závěru této zprávy. Tato zpráva byla otci biskupy přijata a zde ji zveřejňujeme s vděčností všem, kdo se nejen podíleli, ale i jakkoliv připojí v budoucnu při naplňování poselství Fatimy pro naše dny. více »

Spiritualita 1. mariánských sobot

Spiritualita 1. mariánských sobot

Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tak, jak k tomu vybízela Panna Maria ve Fatimě před 100 lety, v roce 1917. více »

 123