Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Duchovní slovo Světového apoštolátu Fatimy v ČR - ÚNOR 2020

  • Přidáno: 25.01.2020   |   3029 čtení / zobrazení

DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – ÚNOR 2020


DUCHOVNÍ SLOVO Světového apoštolátu Fatimy v ČR – ÚNOR LP 2020

STÁLE SE ZA NÁS PŘIMLOUVÁ -  STOROČÍ SVATÉ HYACINTY

V lednovém slově jsem připomenul našich 30 let WAF v ČR - myslím vždy na Šlapanice, kde vše začalo a Třebíč, kde Světový apoštolát Fatimy začal „samostatně žít“. A pak 25 let – rok 1995 – tehdy s Karlem Otčenáškem a Koclířov s tím, co v mariánském hnutí může malé dítě sv. Hyacinta.

My si připomínáme 100 let od její smrti a ona se stále za nás přimlouvá. Pojďme ji společně prosit a připomínat, co všechno máme vykonat:

Postarat se o ČM Fatimu, aby trvale žila - pro klíčový projekt její budoucnosti máme název Lucie. Pak prosba k vám o pomoc. Nechybí kupodivu kněží, ale úplně ten, kdo by na pár dnů vzal hadr do ruky, nebo motyčku či jiné. Nejsou. Upevnit modlitební skupiny, kdo bude držet růženec a v modlitební skupině byl za jedno s ČM Fatimou Koclířov a Cova da Iria ve Fatimě a Svatým Stolcem v Římě.

Tak to je to hlavní co budeme zvlášť svěřovat malému dítěti Hyacintě a jejímu bratříčkovi také - Františkovi a se sestrou Lucií, sv. Janem Pavlem II, Karlem Otčenáškem, Josefem Hlouchem, Antonínem Ivo Kuklou, Slavkem Barbaričem, s těmi 300 sestřičkami na hřbitově v Koclířově a vše se sv. Filoménou, Jakubem, sv. Josefem, Alfonsem a Antonínem. Pak s našimi členy, kteří již došli pozemského cíle a jsou-li už v nebi, modlí se také za nás.

A my, kteří ještě putujeme a můžeme pro nadpřirozeno učinit, co potřebuje přirozeno.

Máme celý únor: 1. 2., 13. 2., 15. 2. (vedoucí) 16. 2. všichni a 20. 2. farníci Koclířova. S Biblí prožíváme tento rok a u všeho ať je s námi stále Bůh přítomen skrze své Slovo. Věčné, živé, mluvící o nás a pro nás, pronikající až tam, kde se rozděluje morek od kosti.

Díky papeži Františkovi, který nám dal tento rok BIBLE. Vezmi a čti.

1 Sam 3,9  Jak 1,22 atd. … a nezapomeňte, že jsme všichni spojeni se Slovem, s kterým jsem se já jako váš duchovní otec vydal na cestu 29. 6. 1975 - a to Fil 4,13.

Tak dnes máte v příloze jednak novénu k fatimským pasáčkům i konkrétní program na slavení Jubilea 100 let sv. Hyacinty nyní v únoru, a to buď v Koclířově nebo u vás doma přes internet či ve vaší modlitební skupině. A sv. Hyacinta nám bude připomínat, co její drahá Fatima potřebuje teď v Koclířově u Svitav, kde mnozí máte svůj duchovní domov a možná někteří i v plánu Božím místo důstojného finále naší životní pouti na této zemi.

V úctě, důvěře a radosti z vás všech. S vámi trpícími, nemocnými jsme zvlášť spojeni v modlitbách u nás v kapličce.


Rád vám všem žehnám.

Váš v Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal,

především váš duchovní otec, ale také národní prezident mariánského hnutí

Světového apoštolátu Fatimy v ČR

Příloha:

1. Novéna ke svatým pasáčkům Františkovi a Hyacintě – 100. výročí úmrtí 

2. Program oslav na únor 2020 (najdete v Akualitách na našem webu)

Každý měsíc můžete duchovní slovo Fatimského apoštolátu ČR najít na internetových stránkách: www.cm-fatima.cz

Další informace: ČM Fatima Koclířov, 569 11 Koclířov u Svitav 195   Tel. 731 646 800; e-mail: recepce@cm-fatima.cz 

nebo 731 598 752, e-mail: cm-fatima@cm-fatima.cz     Fb: Fatimský apoštolát v ČR


Pokud chcete zasílat každý měsíc Koclířovský zpravodaj Fatimy z Koclířova, zašlete nám svou e-mailovou adresu


 

Verze pro tisk ZDE
Archiv duchovního slova najdete ZDE