Českomoravská FATIMA

PRAVIDELNÝ PROGRAM FATIMSKÉHO DNE V KOCLÍŘOVĚ 13. v měsíci : KVĚTEN- ŘÍJEN 2024

  • Přidáno: 14.03.2024   |   670 čtení / zobrazení

PRAVIDELNÝ PROGRAM FATIMSKÉHO DNE, 13. v měsíci : KVĚTEN- ŘÍJEN 2024, Koclířov

Programu fatimského dne – 107. výročí zjevení - předchází večerní program fatimské vigilie (12. v měsíci) se slavením mše svaté, světelným procesím a modlitbou svatého růžence v Capelinhě od 18 hod.

Dopolední program 13. v měsíci:

9-10 hod. Svatá hodina

Adorace v poutním kostele sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské

10 hod. Procesí se sochou Panny Marie do Capelinhy

Modlitba sv. růžence v Capelinhe (rezervace v sekretariátu)

10.45 hod. Přivítání hlavního hosta a představení země, která je každý měsíc doprovázena modlitbou: Květen – Maďarsko. Červen – Polsko. Červenec – Rakousko. Srpen – Slovensko.

Září – Slovinsko. Říjen – Ukrajina.

Koncelebrovaná mše svatá s kněžími, hosty a poutníky s předsednictvím v daném jazyku s českým doprovodem a latinským kánonem. Homilie v daném jazyku s tlumočením do češtiny.

12 hod. Anděl Páně. Zasvěcení regionu Evropy, zvláště země daného měsíce. Duchovní slovo. Příležitost pro poutníky k osobní pokloně v Capelinhě - kající litanie „Mariino Srdce pro Evropu“

Příležitost ke svátosti smíření. Polední občerstvení pro všechny hosty a poutníky. Prohlídka areálu sv. Jana Pavla II. Vzájemné sdílení.

Odpolední program:

14-16 hod. vždy podle dohody s poutníky jednotlivých zemí. Svatá Filoména (starobylé Sanktuárium). Memoriál Fatimy. Památník Anděla Míru. Dataprojekce Fatima naše naděje, aj.

Podrobný program prvních mariánských sobot v měsíci v Koclířově, s možností připojení k přímým přenosům všech bohoslužeb, přednášek, duchovních obnov najdete na www.cm-fatima.cz. Zajišťujeme pobyty, služby, ubytování, stravování pro rodiny, jednotlivce, farnosti i společenství.

Objednávky, rezervace, informace : Recepce ČM Fatimy – tel. 731646800, e-mail: recepce@cm-fatima.cz . www.cm-fatima.cz

PLAKÁTEK KE STAŽENÍ