Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

Kostely, kaple a jednotlivé budovy poutního areálu

  • Přidáno: 11.11.2017   |   1894 čtení / zobrazení

Poutní kostel sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské

Kostel je spojen s budovou bývalého kláštera a ubytovaným hostům nabízí 24 hodinový přístup do kostela a kaple. Kostel je zasvěcen sv. Alfonsi, zakladateli řádu redemptoristů a velkému mariánskému ctiteli. Již od svého vysvěcení byla další patronkou kostela Panna Maria, při znovu vysvěcení celého komplexu a kostela a předání do užívání a správy Fatimskému apoštolátu v ČR Mons. Katel Otčenášek připojil k Panně Marii přídomek Fatimská.

Kostel je dějištěm všech velkých akcí, pořádaných v Koclířově. Díky kvalitnímu přenosu zvuku a obrazu z kostela je možné při větší návštěvnosti téměř všechny poutníky usadit na chodbách a ve společenských místnostech kláštera. Celý kostel je v zimních měsících vytápěný.
Kaple sv. Jana Pavla II. - v poutním kostele
V Jubilejním roce 2017 byla slavnostně otevřena kaple sv. Jana Pavla II v boční kapli poutního kostela při příležitosti posvěcení nového relikviáře s ostatky sv. Jana Pavla II. Relikviář je unikátním uměleckým dílem mistra Trubače a pro Českomoravskou Fatimu jej daroval František Ševečka se svými spolupracovníky.
Autorské pojetí relikviáře naleznete zde.

 

Kaple sv. Antonína

V těsné blízkosti kostela se nachází kaple sv. Antonína, kterou využíváme pro pravidelné modlitby a v zimních měsících i bohoslužby.


 

Kaple Panny Marie Nazaretské

Byla otevřena na památku putování sochy Panny Marie z Nazareta, která byla v Koclířově v roce 1999. Mons. Karel Otčenášek věnoval do této kaple unikátní svatostánek ze zrušeného kněžského semináře. Proto právě zde pravidelně konáme každou 1. mariánskou sobotu adorace za nová, duchovní povolání.

 

 

Hlavní budova - bývalý klášter

V této budově najdete hlavní zázemí celého poutního místa:

Zpovědní místnosti - pravidelně zpovídáme na 1.mariánské soboty.

Prodejna Pastýř  - prodejna náboženských potřeb, knížek, svíček, obrázků atd.

Recepce - hlavní kontaktní místo pro rezervaci ubytování, poutí a zájezdů

Klášterní cukrárna - vstup z nádvoří i z kláštera. Nabídka nejen domácích zákusků.

Společenská místnost - v nejvyšším patře střediska, ideálně pro

Přednáškový sál - hojně využívány běheme exercicií a duchovních cvičení

Učebna - zejména pro děti na vyučování náboženství a doprovodný program pro ně.

Ubytování - v celém klášteře je bohatá nabídka pokojů s vlastním sociálním příslušenstvím

 


 

Nová budova

Zde se nachází jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje a také technické zázemí střediska.


 

Chata

Samostatná Chatka na klidném místě také vybízí k ubytování nejen pro rodiny s dětmi...
Areál farního kostela sv. Filomény a Jakuba staršího

Farní kostel je zasvěcený patronce živého růžence sv. Filoméně, mučednici a divotvůrkyni. Její životopis a historii kostela si můžete přečíst zde. Celou podrobnou historii kostela najdete zde

Celý kostel obklopuje zrestaurovaná křížová cesta s výjevy ze života sv. Filomény a jejího mučení.