Českomoravská FATIMA

Novéna k Panně Marii Růžencové z Fatimy

  • Přidáno: 27.09.2023   |   271 čtení / zobrazení

27. září 2023

Drahá fatimská rodino,

Spojme své ruce v modlitbě! Po celém světě!

Ave Maria!

NOVÉNA K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ

Rád bych nám všem připomněl, že zahájíme novénu k Panně Marii Růžencové.

Dne 7. října budeme slavit svátek Panny Marie Růžencové a připomeneme si 18. výročí schválení Mezinárodních stanov Světového apoštolátu Fatimy a povýšení našeho apoštolátu se statutem Svatého stolce na mezinárodní veřejné společenství věřících. Proto musíme děkovat dobrému Pánu a zároveň prosit Ducha svatého, aby i nadále náš apoštolát vedl. Věrně žít a šířit fatimské poselství, jak nám je předala naše blahoslavená Matka.

Do svých úmyslů v novéně bychom měli zahrnout prosbu o požehnání pro 16. valné shromáždění Synody biskupů, které se bude konat v říjnu v Římě. Její první zasedání se bude konat ve Vatikánu od 4. do 29. října.

Zveme vás, abyste se spojili s papežem Františkem a přítomnými členy a každý den obětovali modlitbu sv. růžence za zdárný průběh Synody.

Níže naleznete modlitbu novény k Panně Marii Růžencové z Fatimy.

Kéž se za nás Panna Maria, Královna Posvátného Růžence přimlouvá.

Prof. Michael Ogunu

Mezinárodní prezident Světového apoštolátu Fatimy

Milí bratři a sestry,
zveme vás k modlitbě novény ve dnech 29.9. - 7.10.2023. Připojme i svatý růženec - s prosbou o požehnání pro Synodu, ale také pro naše setkání v Koclířově, výroční mariánskou konferenci Fatimského apoštolátu ČR. Program zahájíme ve čtvrtek 5.10.2023. Hlavní den jednání je v den 1. mariánské soboty 7.10.2023, v den svátku Panny Marie Růžencové. Více k programu ZDE

ORBIS UNUS ORANS - MODLITBA SJEDNOCUJE SVĚT!

JMJ+ 
Hana Frančáková, Fatimský apoštolát v ČR

Mons. Pavel Dokládal a společenství Českomoravské Fatimy v Koclířově

ve spojení se všemi zeměmi Světového apoštolátu Fatimy.

MODLITBA NOVÉNY K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ Z FATIMY

Svatá Maria, Matko Boží, Paní posvátného Růžence, Královno

andělů a svatých. Pozdravuji tě jako tvé dítě. Obnovuji

své zasvěcení se tobě - sebe a všeho, co mám. Děkuji za tvou něžnou mateřskou ochranu

a mnohá požehnání, kterých se mi dostalo skrze tvé velké požehnání, milosrdenství a nejmocnější přímluvu.

Ve všech svých potřebách se k tobě s plnou důvěrou utíkám, Pomocnice křesťanů.  

Volám k Tobě, Matko Milosrdenství,

vyslyš mou modlitbu a vypros mi u tvého Božího Syna milost,

o kterou v této Novéně prosím (připoj úmysl…)

Vypros mi, drahá Matko, milost, abych Ti byl podobný, zvláště v pokoře a poslušnosti, čistotě a lásce. Ochraňuj mě v životě, veď mě v rozhodováních, ochraňuj mě před nebezpečím, veď mě cestou dokonalosti. Pomoz mi v hodině mé smrti, abych mohl přijít k Ježíši a spolu s tebou se v Něm radovat, chválit Ho a milovat na věky. AMEN.

Panno Maria Fatimská, Královno posvátného Růžence z Fatimy, oroduj za nás (3x)  

Připoj modlitbu sv. růžence