Českomoravská FATIMA

Poselství prezidenta Světového apoštolátu Fatimy národním představitelům a členům u příležitosti 106. výročí prvního zjevení Panny Marie ve Fatimě

  • Přidáno: 13.05.2023   |   76 čtení / zobrazení

Drahá fatimská rodino,

přeji vám všem radostný svátek Panny Marie Fatimské ! Radujeme se a děkujeme Bohu, že nám ji dal jako naši Matku.

Kéž nám Bůh na její přímluvu dopřeje pevné zdraví duše i těla a všechny milosti, které potřebujeme, abychom mohli věrně sloužit Jemu i Jí tím, že budeme žít a šířit fatimské poselství. Je to naše povinnost, chránit našeho Svatého otce, papeže a všechny představitele naší Církve a modlit se za mír Ukrajině a Súdánu a na celém světě. Amen.

Bratrsky,

Prof. Michael Ogunu,

Mezinárodní prezident Světového apoštolátu Fatimy