Českomoravská FATIMA
 CAPELINHA v Koclířově

 Kalendář akcí
 Přímý přenos z ČM Fatimy
  Staň se členem WAF

PŘIPOJME SE K VÝZVĚ PAPEŽE FRANTIŠKA

  • Přidáno: 23.03.2023   |   329 čtení / zobrazení

PAPEŽ FRANTIŠEK VOLÁ VŠECHNY KŘESŤANY:

OBNOVME ZASVĚCENÍ RUSKA A SVĚTA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE NA SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

V SOBOTU 25. BŘEZNA 2023

Obsah obrázku rostlina, oltářPopis byl vytvořen automatickyPřed rokem jsme byli v důvěrném spojení se Svatým Otcem Františkem o slavnosti Zvěstování Páně 25.3.2022, kdy celou katolickou církev jako její Nejvyšší Pontifex vyzval v návaznosti na 25.3.1984 k obnově zasvěcení Ruska a světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie s úpěnlivou modlitbou za těžce zkoušenou Ukrajinu.

Nyní po roce nás papež František vybízí k obnově osobního zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Fatimské.

Sdělujeme vám z národního centra WAF ČR tuto výzvu a prosbu Svatého Otce v těchto velmi pohnutých dobách pro svět i církev samotnou.

KAŽDÝ Z VÁS AŤ TAK UČINÍ OSOBNĚ PO MODLITBĚ SV. RŮŽENCE DOMA NEBO V KOSTELE. V MODLITEBNÍ SKUPINĚ NEBO TAM, KDE TO BUDE V JEDNOTĚ S DUCHOVNÍM SPRÁVCEM MOŽNÉ I PŘI MŠI SVATÉ. PŘEDEJTE POKOJNĚ TUTO VÝZVU I OSTATNÍM. VÝZNAM TOHOTO ZASVĚCENÍ A JEHO PŘÍMÝ DOPAD NA CELOSVĚTOVÉ UDÁLOSTI VE SVĚTĚ A CÍRKVI PŘENECHEJME BOŽÍ VELIKOSTI A MILOSRDENSTVÍ V DARU SMÍRU.

V NÁRODNÍM CENTRU SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY V ČESKOMORAVSKÉ FATIMĚ V KOCLÍŘOVĚ TAK UČINÍME V SOBOTU 25. 3. 2023 VE SPOJENÍ SE SLAVENÍM MŠE SVATÉ V 10.30 HOD. PŘÍMO NA MÍSTĚ REPLIKY CAPELINHY. (Pozn.: Stálý přenos přes internet z kostela i přímo z Capelinhy umožní spojení i těm, kdo zde nebudou moci být).

Vhodné texty modliteb k obnově zasvěcení a návrh průběhu obnovy zasvěcení najdete v závěru této zprávy.

PLAKÁT KE STAŽENÍ ZDE 

PŘIPOJUJEME NĚKOLIK INICIATIV, KTERÝMI CHCEME PODPOŘIT I VÝZVU PAPEŽE FRANTIŠKA K SVÁTKU Navštívení Panny Marie 31.5.2023 - vše také ve spojitosti s obrovským náporem velké výzvy inaugurace repliky Capelinhy a předání k poslání Fatimy ve spojení s 13 zeměmi střední a východní Evropy - po sympoziu 31. 8. - 3. 9. 2023 v HLAVNÍ DEN 1. SOBOTY 2. ZÁŘÍ 2023.

  • DUCHOVNÍ PŘÍPRAVA – DOKONČENÍ ZASTŘEŠENÍ, INTERIÉRU A  INAUGURACE CAPELINHY:

1. 4. 2023 ZAHAJUJEME V KOCLÍŘOVĚ SPOLEČNÉ SLAVENÍ PĚTI PO SOBĚ JDOUCÍCH 1. SOBOT V MĚSÍCI jako duchovní přípravu pro den INAUGURACE A PŘEDÁNÍ CAPELINHY:

1.4. - 6.5. - 3.6. - 1.7. a 5.8. 2023

  • FATIMSKÉ VIGILIE A FATIMSKÉ DNY

PŘIPOJUJEME SLAVENÍ 5 VIGILIÍ A FATIMSKÝCH DNŮ - KAŽDÝ MĚSÍC 12. a 13. dne, počínaje 13. 4. 2023. A to především v májovém měsíci na 1.sobotu 6.5. s otcem biskupem Mons. Janem Vokálem.

O týden později Fatimské dny připadají na víkend. Zahájíme v pátek 12.5. vigilií a tentokrát celodenním programem ve výroční den Fatimy - v sobotu 13. 5. i s odpoledním programem v sanktuáriu sv. Filomény, světelným procesím v Capelinhě bezprostředně před zahájením stavebních prací na celkovém ZASTŘEŠENÍ CAPELINHY.

  • POUTĚ:

VE SPOJENÍ S POUTNÍM CENTREM BISKUPSTVÍ POKRAČUJEME:

- v neděli 30.4.2023 jednodenní pouť do Budapešti na mši sv. a setkání s papežem Františkem

- ve dnech 21. - 27.5.2023 se modlíme při pouti WAF ČR v Medžugorie

- v sobotu 17. 6. 2023 ve 12 hod. na hoře Živčákové na Turzovce - národní pouť všech regionů WAF ČR (tradiční program – 9.30 hod. vycházíme od Kříže a v 10.30 zahájení Křížové cesty zakončené pobožností v kapli. Odtud společná modlitební cesta na mši sv. v nové bazilice Panny Marie)

- pondělí a úterý 7. - 8.8.2023 Slovensko - pouť na Butkov (skalní sanktuárium Božího Milosrdenství) - nocleh v Púchově

- NA PODĚKOVÁNÍ ZA INAUGURACI CAPELINHY V Koclířově 2.září 2023 připravujeme pouť ve Fatimě 22. - 27.9.2023 (letecky do Lisabonu)

- na závěr liturgického roku připravujeme pouť do Izraele -  Svaté země: 9. - 16.11.2023

  • REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ WAF ČR:

Společně navštěvujeme naše regiony při fatimském programu - obnově zasvěcení regionu -objasnění významu a inaugurace a poslání Fatimy. V důvěře, že bude možné nacházet pomoc i materiální při úhradách, které jsou s tímto spojeny.

Zatím potvrzené termíny REGIONÁLNÍCH SETKÁNÍ WAF ČR:

Sobota 25.3. Český Těšín - čtvrtek 18.5. Veselí nad Lužnicí - sobota 20.5. Hodonín - neděle 28.5. Kroměříž sv.Jan Křtitel - pondělí 29.5. Brno  minorité - úterý 13.6. Opava minorité - čtvrtek 22.6. Vsetín - neděle 25.6. Šumice - úterý 27.6. - Valašské Meziříčí

  • VELIKONOČNÍ TRIDUUM V KOCLÍŘOVĚ

BUDEME S VÁMI SPOJENI ZVLÁŠTĚ VE SVATÉM TRIDUU 6. - 9. DUBNA 2023

(ještě je několik míst, kdo by se chtěl připojit a být s námi v Koclířově).

Společně vám už nyní my všichni z našeho společenství zde v Českomoravské Fatimě PŘEJEME A VYPROŠUJEME VELIKONOČNÍ SÍLU ZMRTVÝCHVSTALÉHO KRISTA  v zápase proti Odpůrci v této Době Panny Marie. MARIINA DOBA JE ZDE. Buďme i my tam, kam nás Ježíš volá a potřebuje. Děkujeme vám za povzbuzení i vzájemnost. Požehnané Velikonoce vám všem.

V Kristu a Marii vaši

Hanka, Martin, Lenka, Vašík, Liduška, Drahuška, Janička, František, Kubík, Vašek a Tamarka - VŠECH DVANÁCT S TŘINÁCTOU A HLAVNÍ - PANNOU MARII FATIMSKOU ve Večeřadle modlitby s požehnáním a duchovním doprovázením otce Pavla

Pro informace, přihlášky, rezervace, kontaktujte naši recepci:

Tel. +420 731 646 800

Email: recepce@cm-fatima.cz

www.cm-fatima.cz

Příloha:

- Modlitba papeže Františka z 25. 3. 2022

- Modlitba sv. Jana Pavla II. z 25. 3. 1984

- Každodenní obnova zasvěcení WAF ČR

- Návrh průběhu obnovy zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v modlitebních skupinách WAF a farnostech a výzva k modlitbám za mír na Ukrajině