Českomoravská FATIMA

PROHLÁŠENÍ Světového apoštolátu Fatimy v ČR

  • Přidáno: 31.12.2023   |   590 čtení / zobrazení

WAF - Světový apoštolát Fatimy - Fatimský apoštolát v ČR se zcela neztotožňuje s prohlášením či novoročním poselstvím katolického kněze Tomáše Halíka v pořadu odvysílaném v televizi dobrých zpráv Tv NOE v sobotu 30.12.2023 v 18 hod.

Zásadně odmítáme akceptovat jeho výzvu k nutné reformaci v učení a postojích římsko-katolické církve, k nutnosti změny smýšlení, odpoutávajícího se od lpění na tradičních hodnotách společnosti a Církve a se ztotožněním se s tímto "obrodným procesem" v souvislosti s probíhající synodou o synodalitě, vedenou Svatým otcem Františkem. Právě v den liturgického svátku Svaté rodiny Nazaretské - Ježíše, Marie a Josefa - v čase rostoucích útoků proti základním hodnotám rodiny, tradiční podoby manželství, ochrany nenarozeného života a dalším hodnotovým pilířům života společnosti a Církve považujeme nejen zmíněné prohlášení a výzvu profesora Tomáše Halíka, ale i některých dalších osobností za nevyvážené a přes veškerou úctu k nim jako mediálně zdatným a akademickou společností uznávaným, se s nimi neztotožňujeme.

Na přímluvu Panny Marie, svatého Josefa, svatých dětí Františka a Hyacinty, svaté Filomény a svatého Jana Pavla II. prosíme i v modlitbě svatého růžence za naši Církev a vlast.

Hana Frančáková, národní prezidentka WAF ČR

P. Pavel Dokládal, děkan a farář v Koclířově

Členové Stálé a Správní rady hnutí, důvěrníci a vedoucí regionů WAF v ČR

V Koclířově dne 31. prosince LP 2023