Českomoravská FATIMA

Virtuální Velikonoce z Koclířova

  • Přidáno: 03.04.2020   |   455 čtení / zobrazení

Přátelé v Kristu a Marii,

realitu Velké noci vítězství Krista nad hříchem skrze výkupnou oběť na Kříží ve slávě Vzkříšení máme s Božímu lidem slavit v roce 2020 především virtuálně. V tomto roce děkujeme za Světový apoštolát Fatimy (WAF) v České republice, který má 30 let a za Českomoravskou Fatimu v Koclířově – středisko a areál, který před 25 lety otevřel arcibiskup Karel Otčenášek, narozený před 100 lety, stejně jako jeho přítel – i nás všech - sv. Jan Pavel II.

Dnes nevíme, co bude s každým z nás možné konat reálně a co jen - jako tyto Velikonoce - slavit virtuálně.

Stavbu  kopie fatimské kaple „Capelinha“ z Cova d´ Iria,  penzionu „Lucie“ či přípravu na Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti nelze konat jinak, než reálně.

Koclířov měl a má velké milosti. Je nepatrný a přesto známý. P. Joseph Bill, na něj navázal doposud působící P. James Manjackal a také muž Boží P. Elias Vella. Tato trojice, ale i mnozí další, přivedli do Koclířova tisíce lidí. Věřících a hledajících, společně s poutníky na 1. soboty (v říjnu bude již 300.) - mnozí nalezli pomoc v poznávání Pravdy skrze Boží Slovo i stálou ochranu Matky Boží Panny Marie, objevili význam poselství Fatimy pro tento čas, při svých návštěvách se setkali s pomocí a přímluvou svaté Filomény, svatého Josefa.  

Některé adresy jsou z adresářů již hodně zastaralých a virtuálně už asi ani není možné všechny oslovit, ale kdyby jen jednomu z vás pomohlo, tak díky Bohu.

V tomto zcela netradičním velikonočním přání jsou 3 přílohy. První je z našeho webu, to, co jsme se učili a učíme chápat – i díky službě charizmatických kněží či  Fatimským zjevením. Název je: Stručně - věcně - jasně.

Obsahem druhé přílohy  je modlitba místopředsedy ČBK, otce arcibiskupa Jana Graubnera. Protože chápat je dobré, ale modlit se ještě víc.

Ve třetí příloze naleznete konkrétní manuál, který možná někomu pomůže. Každý měsíc jen u nás v Koclířově vyzpovídáme stovky penitentů. A je hodně farností a míst, kde to v současném stavu nouze ani na Velikonoce nebude možné. A virtuálně slavit svátost smíření možné není. Tak to je ta 3.příloha.

Jsme zde s vámi v tomto Svatém týdnu ve vzájemnosti, spojeni modlitbou i přáním, aby vertikála i horizontála Kristova Kříže se dotkla našich životů, v naději velikonočního rána i otevřeného hrobu, jistotě Vítězství Krista, Církve i Mariina Neposkvrněného Srdce …

S připomínkou pozdravu – NEBUĎME SAMI – BUĎME S BOHEM – vás všechny zdraví vás naše koclířovská fatimská komunita

otec Pavel, Hanka, Martin, Lenka, Liduška, Vašek, Pavel, Drahuška, Jana a František

Českomoravská Fatima Koclířov, 2. dubna LP 2020, v den 15. výročí, kdy byl sv. Jan Pavel II. povolán na věčnost

www.cm-fatima.cz

PŘÍLOHY:  

1. příloha - stručně - věcně - jasně

2. příloha - modlitba - arcibiskup J. Graubner

3. příloha - manuál