Českomoravská FATIMA

ZASVĚCENÍ SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY V ČR A FARNOSTI KOCLÍŘOV SVATÉMU JOSEFOVI

  • Přidáno: 15.03.2021   |   936 čtení / zobrazení

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Pátek 19. 3. 2021 v 18.00 hod.

ZASVĚCENÍ SVĚTOVÉHO APOŠTOLÁTU FATIMY V ČR A FARNOSTI KOCLÍŘOV SVATÉMU JOSEFOVI

Všechny země světa ve WAF - Světovém apoštolátu Fatimy se v roce sv. Josefa, vyhlášeném Svatým Otcem a u příležitosti zahájení Roku rodiny zasvětí sv. Josefovi.

Všech 17 regionů WAF - Světového apoštolátu Fatimy - Fatimského apoštolátu v ČR vykoná tento akt zasvěcení sv. Josefovi v pátek 19. března 2021 v 18 hod.

Před touto mimořádně významnou událostí zasvěcení probíhá přípravná novéna a v hlavní den zasvěcení bude od 15 hod. adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 17.00 hod. bude zahájena Svatá Hodina - modlitba rodin a v 18.00 hod. slavná mše sv., při níž bude současně zahájen Rok rodiny a manželství. Všechny rodiny, které o to požádají, budou při této mši sv. a následně po celý rok vloženy do milostí a požehnání sv. Josefa a trvale provázeny modlitbou a obětmi mše sv. v národním centru WAF ČR v Koclířově. Protože na slavnostní mši sv. bude možná účast většinou jen on-line, a to přímým přenosem prostřednictvím internetu, prosíme především vedoucí regionů a následně i členy WAF ČR a farníky, aby jednak zaslali jména svých rodin a vedoucí regionů pak za region, který je jim svěřen, také i vlastní úmysl pro svůj region.

Budeme v tento den spojeni takto i s mezinárodním prezidentem WAF Prof. Américo Pablo Lópezem Ortiz a naším otcem biskupem, Mons. Janem Vokálem, který sv. Josefovi zasvětil celou diecézi 1.1.2021.

Komu nebude možné se zúčastnit osobně (což je samozřejmě možné bez omezení), ani sledovat a modlit se prostřednictvím přímého přenosu na našem webu www.cm-fatima.cz, ať se spojí v modlitbě zasvěcení, která je v závěru novény sv. Josefa a pošle poštou či sms jméno své rodiny.

(Následující den, v sobotu 20. 3. 2021 bude ve 14.45 hod. zahájena křížová cesta obcí Koclířov a v 16.30 hod. sloužena mše sv. v kostele sv. Josefa nad hřebečským tunelem. Vše bude vysíláno audio přenosem opět na uvedeném webu).

„ITE AD JOSEPH“ – „JDĚTE K JOSEFOVI“

Pavel Dokládal

národní prezident WAF ČR

Koclířov u Svitav

Kontakt: e-mail: recepce@cm-fatima.cz  tel. 731 646 800