Českomoravská FATIMA

ZPRÁVA Z VÝROČNÍHO ZASEDÁNÍ STÁLÉ A SPRÁVNÍ RADY WAF ČR A DŮVĚRNÍKŮ – VOLITELŮ

  • Přidáno: 11.10.2023   |   224 čtení / zobrazení

WAF - Světový apoštolát Fatimy - Fatimský apoštolát v ČR

Výroční konference 5. - 8. 10. 2023

KOCLÍŘOV, sobota 7. 10. 2023 v 15 hod.

Přítomni:

STÁLÁ RADA:

Hana Frančáková, národní prezidentka

Pavel Dokládal, Václav Kašík, Martin Palkovič, Lenka Palkovičová, David Lipovský - členové

SPRÁVNÍ RADA:

Pavel Dokládal, předseda

Hana Frančáková, Václav Kašík, Lenka Palkovičová, Martin Palkovič, Petr Cech, Josef Petráš, František Ševečka, Libuše Tesaříková, Marie Šrajerová, Ludmila Staňková - členové

Ze Správní rady na vlastní žádost ze zdravotních důvodů uvolněn Přemysl Růžička.

Vedoucí a zástupci regionů WAF ČR

Důvěrníci - volitelé

_______________________________________________________________

1. Úvodní slovo – přivítání - Hana Frančáková

2. Václav Kašík, zpráva hospodářského ředitele

a) fotovoltaika - výkon a odpočet úspor za 1 měsíc cca 15.000,- Kč

b) Capelinha - symbolické předání zástupcům 13 biskupským konferencím zemí střední a východní Evropy

c) Účty WAF:  36.000,- Kč Unicredit a 310.000,- ČSOB

d) Očekávané výdaje v nejbližším období za fotovoltaiku, Capelinhu  1.120.000 Kč za upomínkové předměty 300 000,- Kč (dárky, víno aj.) Pravidelné měsíční výdaje na provoz

e) Pojištění budov u Generali – p. Černohous ke zvážení k celkové roční částce pojištění cca 36.000,- Kč přidat navíc cca 10.000,- Kč za pojištění fotovoltaiky. Přítomní doporučují takto pojistit

f) Předkládá: ztráta spolupracovníků František Fábry, Tamarka. Akutní nedostatek pomocníků - nečekaný odchod Ukrajinců - zvláštní druh jednání - pronájem restaurace stále nereálný-nový kamerový systém - není žádné řešení - rozšíření upomínkových předmětů Capelinhy, včetně vína - vše ve velké ztrátě.

g) Plán v roce 2024 - oprava ohradní zdi kolem farního kostela - cca 2 mil Kč - nutné celé podkopat aj.

3. Petr Cech - Domov Lucie s.r.o. – předložil všem přítomným základní informace – viz. příloha zápisu

4. Hana Frančáková:

a) zahájení nové registrace všech členů WAF – od 7.10.2023 je nutná nová registrace a přijetí nových členských průkazů WAF - Fatimského apoštolátu v ČR (podrobně v příloze zápisu)

b) Předání a šíření nového programu na rok 2024 – pdf v příloze zápisu, v tištěné podobě k dispozici.

c) Pohled do nejbližší budoucnosti (podrobněji v příloze zápisu)

d) Změny v regionech: zachování dosavadních 11 regionů (s výzvou k získání mladších zástupců vedoucích tam, kde je to třeba: Hodonín-Kyjov, Brno, Praha, Hradec Králové, Ostrava, Opava, Český Těšín, Slovácko-Vlčnov, Liberec, Kroměříž-Zlín.

Změny v dalších 4 regionech:

Region Valašské Meziříčí: nahradit regionem Vsetín

Region Svitavy: pro nemoc Ivanku Štěpánkovou nahradit Marií Šerou

Region Veselí nad Lužnicí: vedoucí regionu - Jitka Hyánková

Region mládeže: nahradit regionem rodin – vedoucí regionu David Hebron

Zrušení 3 regionů: Domažlice, Ústí nad Labem-Teplice, Třebíč.

(Zvláště v případě Třebíče je tento návrh nejbolestnější - vždyť Fatimský apoštolát v Třebíči vznikl)

5. Poděkování všem spolu-tvůrcům v šíření autentického poselství Fatimy - poslání Capelinhy a dalších neuvěřitelné dary a milosti.

Závěrečné požehnání Pavla Dokládala, děkana a faráře Koclířova

Přílohy:

Registrace nových členů a přijetí nových členských průkazu pro dosavadní členy WAF

Pohled do nejbližší budoucnosti hnutí a výzva prezidentky Hany Frančákové

Kopie předané brožurky k Domovu Lucie  s.r.o.

Nový program na rok 2024