Českomoravská FATIMA

Kontakt


FATIMSKÝ APOŠTOLÁT V ČR
Koclířov 195
569 11 Koclířov
IČO: 736 32 996


Kontaktujte nás:
tel.: 731 646 800
e-mail: recepce@cm-fatima.cz
Kontakt na regionální centra Fatimského apoštolátu a modlitební skupiny najdete zde
Sledujte nás i na Facebooku

Příspěvek na naší činnost  můžete poslat bankovním převodem na číslo účtu 1156529001/2700

Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať! Potvrzení o daru pro daňové účely Vám rádi vystavíme.