Českomoravská FATIMA

Aktuality

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU SLAVENÍ JUBILEA FATIMY V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍCH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU SLAVENÍ JUBILEA FATIMY V ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍCH

Na říjnovém Plenárním zasedání České biskupské konference v Praze byla předložena závěrečná zpráva o průběhu slavení Jubilea Fatimy v českých a moravských diecézích, doplněna o prosbu, aby jako ovoce slavení Jubilea byly doporučeny tři body, tak jak jsou uvedeny v závěru této zprávy. Tato zpráva byla otci biskupy přijata a zde ji zveřejňujeme s vděčností všem, kdo se nejen podíleli, ale i jakkoliv připojí v budoucnu při naplňování poselství Fatimy pro naše dny.
zobrazit celý článek...

Spiritualita 1. mariánských sobot

Spiritualita 1. mariánských sobot

Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, tak první soboty v měsíci jsou zasvěceny smíru za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je uráženo Neposkvrněné Srdce Panny Marie, tak, jak k tomu vybízela Panna Maria ve Fatimě před 100 lety, v roce 1917.
zobrazit celý článek...

Záznam TV pořadu FENOMÉN FATIMA

Záznam TV pořadu FENOMÉN FATIMA

Prožíváme měsíc říjen, který katolická církev tradičně spojuje s mariánskou úctou a s modlitbou růžence. K tomuto starobylému způsobu modlitby byly vyzvány i děti, kterým se v portugalské Fatimě od května do října roku 1917 zjevovala Panna Maria. Tyto události uznala církev za pravé po mnoha šetřeních o třináct let později.V příštím roce budeme slavit 100. výročí fatimských zjevení. A uskuteční se mimo jiné národní pouť do této portugalské svatyně. Pojďme si tedy připomenout, co všechno bylo tehdy řečeno, co se od té doby událo a co to může znamenat pro naši víru a pro život každého z nás. Hosty TV Noe jsou P. Pavel Dokládal, Mons. Jan Vokál a prof. Martin Weis.
zobrazit celý článek...

1...6789101112